Proeven van spiritualiteit. Bijdragen ter gelegenheid van 160 jaar Theologische Universiteit Kampen

TU Bezinningsreeks 15

Koert van Bekkum e.a.
Proeven van spiritualiteit

In deze bundel laten docenten van de Theologische Universiteit Kampen de lezer iets proeven van wat Bijbel, geschiedenis en kerk aanreiken op het gebied van geloofsbeleving en geloofspraktijk.

Vanuit hun vakgebeid laten ze licht vallen op zaken als vroomheid, vreze des HEREN, de uitdrukking ‘in Christus’; op het belang van Bijbellezen en avondmaalvieren; op realiteiten als aanvechting, hedendaagse magie, kerkverlating, spiritualiteit in nieuw gestichte gemeenten. We vernemen in welke spirituele context de opleiding haar plaats heeft en hoe ze heel concreet wil putten huit het Woord van God.

Kortom: een gevarieerde traktatie uit Kampen ter gelegenheid van het 160-jarig bestaan van de opleiding: 1854-2014.

Proeven van spiritualiteit is deel 15 uit de TU-bezinningsreeks.

http://www.vuurbaak.nl/nl/product/9789055604999/proeven-van-spiritualiteit.html

All reflection series in one overview?