Nieuwe en oude dingen. Schatgraven in de Schrift

TU Bezinningsreeks 13

Koert van Bekkum, Rob van Houwelingen en Eric Peels (red.) (2013)

Verschijnt in samenwerking met de Apeldoornse Studies

Waarom is het belangrijk iets te weten over de menselijke auteurs van de Bijbel? Hoe komen we eigenlijk aan de canon van het Oude Testament? Beschrijft de Bijbel volkenmoord in naam van God?

Al jaren trekken de bijbelwetenschappers van de Theologische Universiteit Apeldoorn en de Theologische Universiteit Kampen samen op bij de bestudering van dit soort vragen. Deze bundel presenteert het resultaat van hun gezamenlijke onderzoek en laat zien voor welke grote vragen gereformeerde bijbelwetenschappers vandaag de dag staan. Het boek maakt tevens de balans op van een eeuw gereformeerde bijbelwetenschap. Wat is hetzelfde gebleven? Wat is er veranderd? Welke uitdagingen dienen zich aan?

Inhoudsopgave

1 Introductie
Koert van Bekkum, Rob van Houwelingen en Eric Peels

GEREFORMEERDE BIJBELWETENSCHAP IN CONTINUÏTEIT EN VERANDERING
2 Fricties in een falanx. Gereformeerde bijbelwetenschap tussen 1890 en 1950
Niels van Driel

BEWEGINGEN ROND EN IN DE CANON
3 Vragen rondom de canon van het Oude Testament
Eric Peels
4 Dienen Abram én Melchizedek JHWH?
Pieter de Boer
5 Het Exodusverhaal en de doop in 1 Petrus
W. Pieter van den Berg
6 Rome als het Nieuwe Tyrus. De verwerking van Ezechiël 26-28 in Openbaring 18
Henk van de Kamp

AUTEURS EN AUTEURSCHAP
7 Schrijven, schrijvers en auteurs in de oudheid
Koert van Bekkum
8 Eenheid en auteurschap van Jesaja
Jaap Dekker
9 Wil de echte auteur opstaan? Het belang van apostolisch auteurschap in het Nieuwe Testament, toegelicht aan de hand van de Pastorale Brieven en 2 Petrus
Rob van Houwelingen

NIEUW LICHT OP DE BOODSCHAP
10 Volkenmoord in naam van God? Een theologische lezing van het gebod de Kanaänieten uit te roeien
Arie Versluis
11 ‘Dit is het land’. De boodschap van bijbelse aardrijkskunde
Koert van Bekkum
12 Een hart van vlees. Israëls reanimatie volgens het boek Ezechiël
Melle Oosterhuis
13 Toekomst voor de koning. Het koningschap in het boek Zacharia
Wolter Rose
14 Paulus en zijn ‘theosysteem’. Een metaperspectief op de discussie rond het ‘Nieuwe Perspectief’
Myriam Klinker-De Klerck

EPILOOG
15 Gereformeerde bijbelwetenschap en bijbelse hermeneutiek
Koert van Bekkum, Rob van Houwelingen en Eric Peels

All reflection series in one overview?