Gereformeerde zending in de 21e eeuw. Contextualisatie, elenctiek, oecumenica

TU Bezinningsreeks 16

Dirk Griffioen en Stefan Paas (red.)
Gereformeerde zending in de 21e eeuw.

Hoe moeten de ontwikkelingen in de gereformeerde missiologie verder gaan? Het veranderde en postmoderne Europa vraagt om een diepe doordenking van de zendingsmethoden. In deze symposiumbundel zijn enkele voormalige collega’s en vroegere leerlingen van Kees Haak aan het woord over dit thema.

Begin 2014 nam Kees Haak afscheid als docent evangelistiek en missiologie van de Theologische Universiteit Kampen. Na veertien jaar als zendeling te hebben gewerkt, werd hij in 1989 aangesteld als universitair docent missiologie en evangelistiek aan de TU. Hij verwerkte door de jaren heen de missiologische erfenis van de (vrijgemaakt) gereformeerde traditie maar wist deze ook te verbreden.

Gereformeerde zending in de 21e eeuw is deel 16 uit de TU-bezinningsreeks.

http://www.vuurbaak.nl/nl/product/9789055605033/gereformeerde-zending-in-de-21e-eeuw.html

All reflection series in one overview?