de Boer Prof., E.A. (Erik)

Function:
Professor kerkgeschiedenis
E-mail:
eadeboer@tukampen.nl
View this profile in our research portal »

Publications

Binnen- of buitenkant? Wat christenmensen kenmerkt. Het menselijk gezicht van artikel 29 van de Nederlandse geloofsbelijdenis in de ‘notae christianorum’ als ecclesiologisch accent tussen de 1e en 21e eeuw, inaugurele oratie bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de Geschiedenis van de Reformatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam op 26 maart 2009.

Ioannis Calvini opera omnia, series IV Scripta didactica et polemica, vol. IV, Epistolae duae (1537) – Deux discours (Oct. 1536), ed. Erik Alexander de Boer – Frans Pieter van Stam (Genève: Librairie Droz, 2009), LXXXVIII + 158 pp. = COR 4/4.

Supplementa Calviniana, vol. X/3: Sermons sur le Livre des Revelations du prophete Ezechiel, Chapitres 36-48, ed. Erik A. de Boer – Barnábas Nagy † (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 2006).

‘John Calvin on the Visions of Ezekiel. Historical and Hermeneutical Studies in John Calvin’s sermons inédits, especially on Ezek’, 36-48 (Kerkhistorische Bijdragen, vol. 21) (Leiden: Brill Academic Publishers, 2004).

Loflied en hekeldicht. De geschiedenis van Calvijns enige gedicht: het Epinicion Christo cantatum van 1 januari 1541(Haarlem: AcaMedia, 1986)

Zij aan zij. Pleidooi voor een vrouwelijk ambt in de kerken (Barneveld: De Vuurbaak, 2005).

Zondag – HEERlijke dag. Rapport van deputaten vierde gebod en zondag aan de generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland te Amersfoort 2005, E.A. de Boer i.s.m. P.L. Voorberg, K. de Vries en J. Westert (Barneveld: De Vuurbaak, 2004).

De Bijbel open over vrijen. Over seksualiteit en huwelijksvoorbereiding (Barneveld: De Vuurbaak, 2002).

De schoenmaker en zijn leest. De levensweg van Maurits Sanders, een Messias-belijdende jood, 1864-1944 (uitgave in eigen beheer, 1997), 233 pp.

Bekering (Scala reeks) (Barneveld: De Vuurbaak, 1994). 2 editions (1994, 1996).

Moenie bang wees nie! Joël, die profeet van Pinkster (Pretoria, 1992).

Neem uw kruis op en volg Mij! Luisteren naar de kruiswoorden van onze Heer (Goes: Oosterbaan & Le Cointre, 1991). 2 editions (1991, 1994).

Absalom, mijn zoon, mijn zoon! Aan jongeren en ouders tussen vervreemding en bekering, vreugde en verdriet (Goes: Oosterbaan & Le Cointre, 1990). 3 editions (1990, 1991, 1992).

Prof.dr. K. Schilder, Eerste rede, eerste optreden. Gereconstrueerd en ingelijst, ed. E.A. de Boer (Franeker: Van Wijnen, 1989).

‘De schepping als ‘zesdagenwerk’. Het hexameron bij de kerkvaders Basilius, Ambrosius en Augustinus’, in: G. Kwakkel – P.H.R. van Houwelingen, Genesis en verder [TU-Bezinningsreeks 8] (Barneveld: De Vuurbaak, 2011), 97-115.

Redactie van: Guido de Bres. Zijn leven, zijn belijden, red. E.A. de Boer, biografie É.M. Braekman (Utrecht: Kok, 2011), 415 pp.; ‘Een portret van Guido de Bres?’, in: Guido de Bres. Zijn leven, zijn belijden, 23-31; ‘Le baston in Nederlandse vertaling?’, in: Guido de Bres. Zijn leven, zijn belijden, 90-93; ‘Calvijns brief over De Bres’ belijdenis’, in: Guido de Bres. Zijn leven, zijn belijden, 169-173, 181-183.

“O, Ye Women, Think of thy Innocent Children, When They Die Young!” The Canons of Dordt (First Head, Article Seventeen) Between Polemic and Pastoral Theology, in: Aza Goudriaan – Fred van Lieburg, eds., Revisiting the Synod of Dordt (1618-1619) [Brill’s Series in Church History 49] (Leiden – Boston: Brill, 2011), pp. 261-290.

‘Portrait of a New Prophet. John Calvin Moonlighting in Strasbourg’, in: 12/2-3 (2010), 329-348.

Redactie van en introductie tot: , red. E.A. de Boer – P. van de Breevaart (Kampen: uitgeverij Kok, 2010); ‘Calvijn uit de anonimiteit tijdens de disputatie van Lausanne’, in: , 9-28; “Ik ben zelf immers ook een Belg!”, in: , 107-114; ‘Calvijn en Farel: testament van een vriendschap’, in: , 201-210.

‘John Calvin’s . The relevance of a manuscript on his doctrine of Providence and Predestination’, in: NGTT (2009)

‘The Gifts of Prophecy, Tongues and Interpretation – Preaching and Preparation in the Company of Pastors in Geneva’, 2009/4, 41-60 (English and Hungarian).

‘Calvijn uit de anonimiteit op de disputatie van Lausanne (Oktober 1536), in: 49/3 (2009), 453-466.

‘Predestinatie voor eeuwig uit (de) gratie? Over de ongemakkelijke verkiezingsleer van Calvijn en Co.’, in: Rinse Reeling Brouwer, Bert de Leede, Klaas Spronk red., (Kampen, 2009), 37-49.

‘Calvijns commentaar op Exodus-Deuteronomium’, in: , red. Willem Balke, Jan C. Klok, Willem van ’t Spijker (Kampen, 2008), 232-234.

‘”De tweede geboorte van Gods kerk”. Calvijns preken en colleges over Ezechiël’, in: , red. Willem Balke, Jan C. Klok, Willem van ’t Spijker (Kampen, 2008), 248-250.

‘Conception and Concept of John Calvin’s Expository Project on Exodus-Deuteronomy (1559-63)’, in: 87 (2007), 173-201; ‘Origin and Originality of John Calvin’s “Harmony of the Law”, the Expository Project on Exodus-Deuteronomy (1559-1563)’, Acta Theologica Supplementum 10 (2008), 41-69.

‘Bible Study in Geneva: Theological Training for the Preachers to the People’, in Ned Geref Teologiese Tydskrif47.3-4 (2006), 384-409. ~ C6

‘The ‘Consensus Genevensis’ Revisited. The Genesis of the Genevan Consensus on Divine Election in 1551’, in: , ed. Erik A. de Boer – Victor E. d’Assonville [Acta theologica 2004, Supplementum 5] (Bloemfontein: Publications Office of University of the Free State, 2004), 51-78.

‘The Presence and Participation of Lay People in the of the Company of Pastors in Geneva’, in: 35 nr. 3 (2004), 651-670.

‘The : In-Service Theological Training of the Preachers to the People of Geneva’, in: , ed. David Foxgrover (Grand Rapids MI: Calvin studies Society, 2004), 57-87.

‘Calvin and Colleagues: Propositions and Disputations in the Context of the in Geneva’, in: , ed. Herman J. Selderhuis [THR 388] (Genève: Librairie Droz, 2004), 331-342.

‘Jean Calvin et Ésaïe 1 (1564). Édition d’un texte inconnu, introduit par quelques observations sur la différence et les relations entre congrégation, cours et sermon’, in : 80 (2000), 371-395.

‘Pagina Obscura in Geneva: A Fragment from a Sermon by John Calvin’, in: 34 (1999), 162-179.

‘The Book of Revelation in Calvin’s Geneva’, in: Festschrift for Peter DeKlerk

‘Hermeneutische Schlüssel zur alttestamentlichen Prophetie in Calvins Hesekielpredigten’, in: W.H. Neuser ed., Calvin as Confessor of Holy Scripture

12 bijdragen aan: Rob van Houwelingen – Reinier Sonneveld red., (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief, 2011), 21-23, 29-31, 32-34, 35-37, 55-57, 96-98, 119-121, 133-135, 141-143, 168-170, 185-187, 205-207.

‘Bestemd voor of afgestemd op eeuwig leven? Handelingen 13:48 tussen klassieke filologie en systematische theologie’, in: (Franeker, 2010), 121-34.

‘Rebel with a Cause. Henk de Jong en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt’, in (Franeker, 2009), 44-58.

‘In Christus brengt God ons terecht. Gedachtewisseling over vragen rond verkiezing en verwerping’, in (Franeker, 2009), 147-162.

‘Confession de Foy, faite d’un commun accord par les François qui desirent vivre selon la pureté de l’Evangile de nostre Seigneur Iesu-Christ – 1559’ [= Inleiding, annotatie, vertaling van de Confessio Gallicana], in: M. te Velde red., Gereformeerde geloofsverantwoording in zestiende-eeuws Europa

Editor of and contributions in Gereformeerd debat over charismatische vernieuwing

‘De openbaringsleer van prof.dr. Klaas Schilder’, in: Congresbundel Symposium over Said Nusi en Klaas Schilder (2008), 54-61.

‘Prof. Vollenhoven en de Vrijmaking. Briefwisseling met Wilhelmina Hordijk – van der Meer’, , red. J.H. Kuiper (Bedum: Print Media, 2006), 475-484.

‘In dienst van de bevrijder. Over demonie en bevrijdingspastoraat’, in: , red. H. ten Brinke – J.W. Maris (Barneveld: De Vuurbaak, 2006), 237-256.

‘Dienst aan het levende Woord. Over de gaven van profetie en onderscheiding van geesten’, in: , red. H. ten Brinke – J.W. Maris (Barneveld: De Vuurbaak, 2006), 219-236.

‘De dienst van de lofprijzing. Over het spreken in talen of in tongen’, in: , red. H. ten Brinke – J.W. Maris (Barneveld: De Vuurbaak, 2006), 201-218.

‘Het heilig erts der Schrift in een goudschaal afgewogen? Assen 1926 als leeslijn in de theologische traditie van Broederweg 15 te Kampen’, in: 31/3 (2005), 154-175.

‘Huiswerk van Holwerda. B. Zijn invloed inzake de verkiezingsleer in kaart gebracht, in: , red. George Harinck [Ad Chartas-reeks 10] (Barneveld: De Vuurbaak, 2005) , 227-263 = ‘Unfinished Homework: Charting the Influence of B. Holwerda with respect tot the Doctrine of Election’, in 18 (2007), 107-136.

‘Hypocrisie in Schrift, confessie en prediking. Een typering van kerkleden in Zondag 30-32 van de Catechismus’, in: 36 (1993), 370-383.

‘Schilder se skeppingsleer’, in: (1992), 15-20.

‘Professor Schilders atelier. Zijn colleges, dictaten en studenten’, in: (Kampen, 1990), 148-176.

‘Geloof onder woorden. Over de betekenis van en het theologisch onderzoek naar belijdenis en dogma’, in: 10 (1984), 68-102.

Paradox en perspicuïtas. De confrontatie van K. Schilder met de theologie van K. Barth in de leer van de openbaring. Een hoofdstuk uit de geschiedenis van de dogmatiek van 1926 t/m 1934

‘Ethiek in de acta van Jeruzalem. Een exegetisch onderzoek naar de betekenis van Handelingen XV’, in: (Kampen, 1980), 139-169.

Interests

Education
Dutch Church History: 19th and 20th century; the module ‘Luisteren naar het Woord’.

Focus
Patristics (regula fidei; African patres: Tertullianus, Cyprianus, Augustinus), theology and history of the Reformation (Calviniana; Guido de Bres, the Southern Netherlands).

Research Programme
Early Modern Reformed Theology: Church, Faith and Theology in Reformation and Reformed Orthodoxy

Other Functions
Editor in the series Supplementa Calviniana. Sermons inédits, published at Neukirchener Verlag (Neukirchen-Vluyn, Germany) for the sermons on Ezekiel; in the series Ioannis Calvini opera omnia denuo recognita, published by Librairie Droz (Geneva, Switzerland).
Member of the International Congress on Calvin Research (since 1986) and of the South African Calvin Congress (since 1992).
Board of Advisors of Acta Theologica, published by the University of Free State, Bloemfontein, South-Africa.
Board of editors of Renaissance and Reformation Review.
Chairman of Refo500 (Nederland).

Work adress: Linnenwevergilde, kamer 6 Groenestraat Kampen

Links
http://dare.ubvu.vu.nl/bitstream/1871/15728/2/De%20Boer_Inaugurele%20oratie_OCR.pdf

http://www.ufs.ac.za/templates/journals.aspx?journal=5

http://www.godgeleerdheid.vu.nl/nl/organisatie/medewerkers/wetenschappelijk-personeel-a-f/boer-ea.asp

 

CV

April 1st 2010: Professor (affiliate) in Patristics at the University of Free State, Department of Ecclesiology, Bloemfontein, South Africa

October 2009: Professor h.c. Sárospataki Református Teológiai Akadémia, Hungary

October 1st 2008: Professor (extraordinary) History of the Reformation, Free University Amsterdam

2011-     :Senior Lecturer Ecclesiologie

2008-2011: Senior Lecturer classical languages at Theologische Universiteit Kampen

February 1999: Ph.D. at the University of Geneva, Switzerland

1982-1984: Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Institut für Spätmittelalter und Reformation

1976-1982: Theological University Kampen