VACATURE:


 De TU Kampen heeft een vacature voor de functie

 Assistent in Opleiding (aio) (1,0 fte)

 De dynamiek van de gereformeerde liturgie: de tekst en ontstaansgeschiedenis van het formulier voor het huwelijk

 De Theologische Universiteit is verbonden aan de Gereformeerde Kerken in Nederland als wetenschappelijk theologische instelling die werkt vanuit de gereformeerde geloofsovertuiging in dienst van het evangelie van Jezus Christus. De Theologische Universiteit heeft met 150 studenten, ongeveer 20 docenten en 30 andere medewerkers de schaal en sfeer van een faculteit. 

 De Theologische Universiteit wil studenten wetenschappelijk opleiden in de theologie. Naast een bachelor opleiding worden er twee master-opleidingen aangeboden. De driejarige master leidt op tot predikant in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). De éénjarige algemene master is gericht op de wetenschappelijke beoefening van de theologie met een afstudeerrichting naar keuze.

 Naast de wetenschappelijke opleiding wordt ook gericht wetenschappelijk onderzoek verricht.

 De universiteit heeft per 1 september 2019 (of zo spoedig mogelijk daarna) een vacature voor assistent in opleiding (1.0 fte) in Kampen voor uitvoering van het onderzoeksproject ‘De dynamiek van de gereformeerde liturgie: de tekst en zijn ontstaansgeschiedenis – Huwelijksformulier’. De beschrijving van het projectvoorstel is hier te vinden. 

 Het onderzoeksproject betreffende het huwelijksformulier en maakt deel uit van een breder project waarin de tekst en ontstaansgeschiedenis van gereformeerde liturgische formulieren onderzocht wordt en waarin de TU Kampen samenwerkt met de Protestants Theologische Universiteit. Naast het project huwelijk wordt aan de PThU een promovendus geworven voor een project doop en een betreffende het avondmaal. Aan de TU-Kampen werkt al een promovendus aan de ambtsformulieren.

Taken

 • Verzamelen, analyseren en interpreteren van onderzoeksgegevens.
 • Schrijven van een proefschrift, in afstemming met de promotor, waartoe het verzorgen van een geannoteerde uitgave van het formulier betreffende het huwelijk.
 • Openbaar maken van onderzoeksresultaten d.m.v. het in voorkomende gevallen op verzoek opstellen van conferentiepapers en houden van voordrachten op conferenties.
 • Openbaar maken van onderzoeksresultaten d.m.v. publicaties ten behoeve van wetenschappelijke en vaktijdschriften.


Functievereisten

 • Afgeronde studie theologie met relevante (research) master opleiding, dan wel gelijkwaardige opleiding.
 • Kennis van de ontwikkelingen in de vakdiscipline en bereidheid tot deelname aan de promovendibegeleiding van de TU en Noster-bijeenkomsten.
 • Affiniteit met theologiebeoefening vanuit het profiel en perspectief van de Theologische Universiteit Kampen, in het bijzonder met de gereformeerde traditie.
 • Kennis van het Latijn en Frans is een pluspunt.

 

Arbeidsvoorwaarden

 • Een aanstelling van 1.0 fte voor de duur van een jaar. Na toetsing van de voortgang volgt in principe verlenging van de aanstellingsduur met 2,5 tot 3 jaar.
 • De CAO VSNU is van toepassing. Het salaris is overeenkomstig de salarisschaal voor promovendi.
 • Budget voor congressen, symposia en andere deskundigheidsbevordering.
 • Standplaats Kampen.

 Procedure en informatie

Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de coördinator van het project dan wel de beoogd promotor:

Prof. dr. E.A. de Boer (beoogd promotor)                          eadeboer@tukampen.nl

Dr. mr. K.-W. de Jong  (projectleider)                                    k.w.de.jong@pthu.nl                     

Uw sollicitatie inclusief motivatiebrief, onderzoeksvoorstel, curriculum vitae kunt u tot 15 juni 2019 richten aan de Theologische Universiteit Kampen, t.a.v. secretariaat, Jolanda Zweers,  Broederweg 15, 8261GS Kampen of per email aan secretariaat@tukampen.nl .

 De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de derde week van de maand juni.