TU Transfer

Onder de naam TU Transfer. Theologie voor iedereen biedt de TU Kampen zelfstandig en in incidentele samenwerking met andere partijen cursussen, studiedagen, symposia, spreekbeurten, advies en dienstverlening aan.

In al deze activiteiten wordt de vertaalslag gemaakt van academisch onderwijs en onderzoek naar het professionele, kerkelijke en persoonlijke leven van alledag. Dus met recht: Theologie voor iedereen.

Ons aanbod valt uiteen in drie categorieën:

  • Evenementen omvat het totaal van ons aanbod aan cursussen, studiedagen, symposia e.d. Hier vindt u een actueel overzicht van al deze geplande evenementen inclusief de mogelijkheid om u hiervoor aan te melden.
  • Advies & Dienstverlening op het terrein van bijvoorbeeld kerkrecht, gemeenteopbouw, ethiek en praktische theologie 
  • Spreekbeurten voor bijvoorbeeld studentenverenigingen, gemeentevergaderingen, kringavonden en ambtsdragersconferenties

Interesse of vragen?

Neem vrijblijvend contact op met de projectleider Transfer, dr. William den Boer