TU Transfer

TU Transfer is de naam waaronder de Theologische Universiteit Kampen (soms in samenwerking met andere partijen) cursussen, studiedagen, symposia, spreekbeurten, advies en dienstverlening aanbiedt.

De TU Kampen gelooft sterk in de relevantie van gereformeerde academische theologie voor de volle breedte van het leven: kerkelijk, maatschappelijk en persoonlijk. TU Transfer. Theologie voor iedereen maakt de vertaalslag van academisch onderwijs en onderzoek naar het professionele, kerkelijke en persoonlijke leven van alledag.

Ons aanbod in drie categorieën:

  • Evenementen Alle cursussen, studiedagen, symposia kunt u hier vinden. Meldt u ook meteen online aan.
  • Advies & Dienstverlening op het terrein van bijvoorbeeld kerkrecht, gemeenteopbouw, ethiek en praktische theologie 
  • Spreekbeurten voor bijvoorbeeld studentenverenigingen, gemeentevergaderingen, kringavonden en ambtsdragersconferenties

Onze 'merken'

Onder de volgende titels werken we structureel  samen met diverse organisaties en/of wordt gefocust op specifieke doelgroepen:

PEPlogo

Permanente Educatie Predikanten (PEP) richt zich speciaal op afgestudeerde theologen, kerkelijk werkers en predikanten. Binnen PEP wordt nauw samengewerkt met de Predikantenvereniging van de GKV en SKW.

wwjg logo url

De Theologische Universiteiten van Apeldoorn en Kampen en de academie Theologie van hogeschool Viaa in Zwolle delen hun kennis via AKZ+ Weetwatjegelooft.nl met de kerken en de bredere samenleving. AKZ+ Weetwatjegelooft.nl is het online platform voor christenen die hun inzicht in de Bijbel, geloven en kerkzijn willen verdiepen.

Het Praktijkcentrum richt zich op de ondersteuning en begeleiding van kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Het Praktijkcentrum bundelt wetenschappelijk en praktijkgericht theologisch onderzoek van de Theologische Universiteit Kampen en de Gereformeerde Hogeschool Zwolle, en praktijkervaring en -dienstverlening van Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken.