Stichting Afbouw Kampen

Het evangelie van Jezus Christus is goed nieuws voor iedereen. De Theologische Universiteit Kampen werkt in dienst van dat goede nieuws en heeft een prachtige missie: vanuit gereformeerd perspectief nadenken over het evangelie en over een leven voor God dat daardoor gestempeld is.

Vanuit die drive houden we ons in Kampen bezig met theologisch onderzoek. Ook al zijn we een relatief kleine instelling, toch wordt er veel werk verzet. Om anderen te kunnen laten delen in de resultaten van dat onderzoekswerk, worden artikelen en boeken geschreven. Publiceren van al dat denkwerk kost echter geld. Soms zijn grote wetenschappelijke uitgevers bereid zelf het risico te dragen, maar vaker vragen ze van de auteurs een forse bijdrage om publicatie te realiseren.

Stichting Afbouw speelt een belangrijke rol in het hooghouden van de wetenschappelijke uitstraling van onze universiteit. Deze stichting, opgericht op 11 december 1957 en statutair gevestigd te Kampen, wil de gereformeerde theologische wetenschap bevorderen door publicaties mogelijk te maken van mensen die aan de TU Kampen onderzoek doen. Dankzij de fondsen van Stichting Afbouw kunnen dissertaties en andere belangrijke publicaties gedrukt worden. De dissertaties krijgen vervolgens een plek in de collectie van een groot aantal universiteiten. Zij staan vermeld in hun online catalogi. De kans dat anderen de onderzoeksresultaten van de TU Kampen bestuderen, neemt dus toe. En dat is het doel van publiceren. 

Ook in een tijd van digitalisering blijft het uitgeven van boeken van grote waarde. En ja: “Er komt geen einde aan het aantal boeken dat geschreven wordt,” aldus de Prediker, “en veel lezen mat het lichaam af”. De wetenschap deelt in het zwoegen en zweten van Genesis 3. Stichting Afbouw wil deze pijn verlichten met haar gulle ondersteuning van gereformeerde theologie. U kunt meehelpen met een gift of legaat. Alle bijdragen zijn welkom!

Website:
www.stichtingafbouw.nl 


www.stichtingafbouw.nl 

Stichting Afbouw Kampen logo