PEP op Twitter

PEP

Permanente Educatie Predikanten (PEP) is een onderwijsprogramma voor afgestudeerde theologen, kerkelijk werkers en predikanten.


Voor meer informatie en het volledige aanbod zie: www.pepredikanten.nl

Als werker in de kerk mag je je inzetten voor de verkondiging van het Woord van God of een speciale taak in de gemeente. De uitdaging is dit werk te doen in een gemeente die midden in de samenleving staat. De variatie en ontwikkeling vragen voortdurende leerontwikkeling van predikanten en kerkelijk werkers. Je hebt meer nodig dan alleen de kennis en boeken die je tijdens je studie theologie opdeed.

PEP wil predikanten en werkers in de kerk stimuleren en ondersteunen door middel van een zeer gevarieerd continu aanbod aan cursussen, trainingen, studiedagen, conferenties en dergelijke op academisch niveau. Naast de ontwikkeling van kennis en vaardigheden staan persoonlijke vorming en onderlinge uitwisseling tussen professionals hoog in ons vaandel.

PEP is een afdeling van de Theologische Universiteit Kampen. Deelnemers uit alle kerkelijke denominaties zijn hartelijk welkom. Aan PEP-studieactiviteiten kan door PKN-predikanten worden deelgenomen in het kader van het studieverlof onder eigen regie binnen de PE.

CONTACTINFORMATIE

PEP
p/a Theologische Universiteit Kampen
t.a.v. dr. William den Boer
Broederweg 15
8261 GS Kampen
Tel. 038-4471710

Bankgegevens: NL39 ABNA 0428 2375 92, t.n.v. Theologische Universiteit
KvK-nummer: 08191312