Wat is en doet de Theologische Universiteit Kampen?

De Theologische Universiteit is verbonden aan de Gereformeerde Kerken in Nederland als wetenschappelijk theologische instelling die werkt vanuit de gereformeerde geloofsovertuiging in dienst van het evangelie van Jezus Christus (zie verder onze missie en visie). De Theologische Universiteit heeft met 150 studenten, ongeveer 20 docenten en 30 andere medewerkers de schaal en sfeer van een faculteit. 

Onderwijs

De Theologische Universiteit wil studenten wetenschappelijk opleiden in de theologie. Naast een bachelor opleiding worden er twee master-opleidingen aangeboden. De driejarige master leidt op tot predikant in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). De éénjarige algemene master is gericht op de wetenschappelijke beoefening van de theologie met een afstudeerrichting naar keuze (zie verder Onderwijs).

Onderzoek

Naast de wetenschappelijke opleiding wordt ook gericht wetenschappelijk onderzoek verricht (zie verder Onderzoek).

Transfer

In het kader van kennisuitwisseling (Transfer) richt AKZ+ zich op cursussen en studiedagen voor geïnteresseerden in theologie. PEP richt zich op de voortgezette educatie van predikanten. Onder de vlag van TU Transfer worden eveneens cursussen, studiedagen en andere evenementen georganiseerd voor een breder publiek. Daarnaast worden op verzoek adviezen en diensten aan gemeenten, kerken en predikanten verstrekt en participeert de TU Kampen in het Praktijkcentrum (zie verder TU Transfer).

Instellingsplan

In ons instellingsplan presenteren wij de strategische plannen en activiteiten voor de periode 2019-2024.