Missie en visie


De Theologische Universiteit Kampen is een academische leer-werkgemeenschap van prikkelende, inspirerende en stimulerende onderzoekers, docenten, studenten en andere belanghebbenden, die expert zijn in wetenschappelijke beoefening van gereformeerde theologie en/of dat willen worden.

Visie

De TU Kampen is wettelijk aangemerkt als levensbeschouwelijke universiteit en is door haar kernactiviteit als opleiding van predikanten in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) sterk met deze kerken verbonden. Deze verbinding is zowel sterk als open. De TU Kampen heeft natuurlijke verbanden met zijn achterban, die ook bestuurlijk verankerd zijn, en is en blijft gevoelig voor en attent op signalen van uit de kerken waaruit de universiteit voortkomt.

Tegelijk vervult de TU Kampen door haar positie als universiteit en in opdracht van de kerken een bredere functie in christelijk Nederland en in de samenleving. De instelling levert een actieve bijdrage aan de algemene bezinning op het christelijke geloof en de vorming van christenen uit verschillende kerken en kent een eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid.
De kenmerkende kwaliteit van alle betrokkenen bij de TU Kampen is liefde voor God, voor zijn betrouwbare en gezaghebbende Woord, en voor zijn gemeente. Het gaat ze erom die liefde concreet gestalte te geven in het dienen van de naaste met academische kennis en wijsheid van(uit) de gereformeerde theologie, ingebed in het evangelie van onze levende Heer Jezus Christus.
Wij doen dit omdat het onze roeping is én omdat we ervan overtuigd zijn dat wat wij in te brengen hebben, er daadwerkelijk toe doet. Wij dragen als universiteit nationaal en internationaal bij aan de toerusting en opleiding van studenten, theologen, predikanten, kerkelijk werkers, belangstellenden uit de brede achterban, kerkelijke gemeenten allerlei kerkverbanden, in het bijzonder de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), en van (christelijke) organisaties. Daarom en daartoe bestaat de TU Kampen.