Master Predikant

Je kiest voor de driejarige predikantsmaster in Kampen omdat je graag predikant wilt worden binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. In de praktijk zijn er echter nog meer redenen. Omdat je je voordeel wilt doen met de theologische verdieping die deze master biedt bijvoorbeeld. Of omdat je te zijner tijd op een andere manier je kennis en competenties wilt inzetten. Overzicht masteropleiding

De masteropleiding Theologie Predikant sluit aan op de bacheloropleiding. Je wordt opgeleid tot professional die in staat is de taak van gereformeerd predikant en/ of gereformeerd theoloog te beoefenen. Op  wetenschappelijk, geestelijk en praktisch niveau.

De master is thematisch opgezet. Al vanaf de eerste periode loop je stage, wat zorgt voor een bijzondere uitwisseling van theorie en praktijk. In het tweede jaar ga je je ter waarde van 45 ects specialiseren. Dit kan ook in het buitenland. Je rondt af met een onderzoek en een scriptie. In het derde jaar ga je één periode lang voltijds op stage en sluit je af met een afstudeerwerkstuk. 

In de master werk je aan 5 rode draden:

  1. Een wervende vertolker van het evangelie worden (hermeneut)
  2. Je legt constant verbindingen met de Bijbel
  3. Onafgebroken aandacht voor verkondiging (theorie, praktijk, vaardigheden) als hoofdtaak 
  4. Je bent contstant in contact met de praktijk 
  5. Je persoonlijke vorming en begeleiding

Hermeneut

Predikanten moeten als dienaars van Gods Woord tegenwoordig vooral ‘hermeneut’ zijn: het evangelie betrouwbaar, adequaat, trefzeker en wervend kunnen vertolken. Dit in de context van vandaag en de context binnen en buiten de kerk. De opleiding vraagt om betrokkenheid op Gods Woord en de eigen context én om geestelijke vorming. 

Bekijk hier de indelingen van de verschillende jaren van de masteropleiding.

Toelating en inschrijving 

Om te worden toegelaten tot de master Predikant moet je een van de volgende diploma's of getuigschriften hebben:

  • bachelordiploma Theologie van de Theologische Universiteit Kampen met daarin de minor predikant
  • bachelordiploma Theologie van een andere universiteit; in dat geval wordt door de examencommissie een pakketvergelijking en eventueel een schakelpakket vastgesteld.

Klik hier om te lezen hoe je je kunt inschrijven.

Meer informatie? 

Wil je graag meer informatie over de Master Theologie Predikant, een open dag bezoeken, een dagje meelopen? Neem contact op met de onderwijscoördinator: 
Mw. Elizabeth Blokland of bekijk eerst hieronder de inhoud van de Master Theologie Predikant.

De Master Theologie Predikant van de Theologische Universiteit Kampen is volledig geaccrediteerd door de NVAO.  Het accreditatierapport is hier te lezen. Het CROHO nummer van de Master is 60257 en de graad is MA.

Overzicht