Master Theologie Algemeen

Werk je in het theologisch of een vergelijkbaar vakgebied? Heb je een bachelor op zak, maar wil je of kun je geen predikant worden? Dan kun je in Kampen de master Theologie Algemeen doen. Het doel van deze opleiding is dat de afgestudeerde specialist is in de beoefening van een theologische discipline vanuit een gereformeerde overtuiging. Deze masteropleiding  richt zich op een breder theologisch beroepenveld dan de masteropleiding Predikant.

   Titel/graad: MA

Vorm: Voltijd, deeltijd

    Studielast: 60 EC

Start: September


Aanmelden: voor 1 mei


Je kunt de Master Theologie Algemeen volgen met een keuze uit de volgende afstudeervarianten:

Het programma

De opleiding heeft een omvang van 60 EC (1 jaar voltijds, 2 jaar deeltijds) en is opgebouwd uit modules van ongeveer 6 EC. Voor elk van de afstudeerrichtingen is een afzonderlijk programma opgesteld met de volgende algemene opbouw:

Fase 1: Algemeen (12,5 EC)

  • De voor alle studenten van de opleiding verplichte common course (periode A) van 5 EC.
  • De module Methodologie in periode B van 1 EC.
  • Een bijvak van 6 EC;
  • Studium Generale activiteiten ter waarde van 0,5 EC.

Fase 2: Toespitsing op terrein van afstuderen (30 EC)

Na de algemene fase worden voor elk hoofdvak vijf onderdelen van 6 EC aangeboden waarin de student zich verder oriënteert op het gewenste veld van afstuderen. In deze onderdelen wordt de keuze van het onderwerp voor de eindscriptie voorbereid.

Fase 3: Afstuderen (17,5 EC)

Van de afstudeerfase is 16,5 EC bestemd voor het uitvoeren van het afstudeeronderzoek en het schrijven van de scriptie. 1 EC is gereserveerd voor de voorbereiding van de mondelinge afstudeervoordracht.

Schematisch overzicht Master Algemeen

 

Periode A

Periode B

Periode C

Periode D

Zelf inplannen

Jaar 1

MA001 – Common Course (5 EC)

Module 2 Afstudeerrichting (6 EC)

Module 4 Afstudeerrichting (6 EC)

Module 5 Afstudeerrichting (6 EC)

MASG- Studium Generale (0,5 EC)

Bijvak (6 EC)

Jaar 2

Module 1 Afstudeerrichting (6 EC)

Module 3 Afstudeerrichting (6 EC)

MA010 – Methodologie (1 EC)

Scriptie (17,5 EC)

 

 

Toelating

Inschrijving voor de Master Theologie Algemeen is eenmaal per jaar (per 1 september) mogelijk op de volgende gronden:

  • een Bachelordiploma Theologie, behaald aan de TU te Kampen of;
  • een WO-Bachelordiploma Theologie en/of Religiewetenschappen of;
  • een WO-Bachelor in een wetenschapsgebied dat voldoende verwantschap heeft met Theologie, aangevuld met een pre-master of;
  • een HBO-Bachelordiploma in de sector theologie (godsdienst pastoraal werk, kerkelijk werk of godsdienstleraar), aangevuld met een pre-master.

Een verzoek tot toelating of een verzoek tot het vaststellen van een pre-masterprogramma wordt beoordeeld door de toelatingscommissieKlik hier voor meer informatie over de pre-master.

Meer weten?

Klik voor meer informatie over het studieprogramma, beroepsperspectief, toelatingseisen en inschrijving op de afstudeervariant van je keuze. De Master Theologie Algemeen van de Theologische Universiteit Kampen is volledig geaccrediteerd door de NVAO.  Het accreditatierapport is hier te lezen. De graad van de Master Theologie Algemeen is MA .

Wil je graag meer informatie over de Master Theologie Algemeen, een open dag bezoeken, een dagje meelopen? Neem contact op met de onderwijscoördinator, Mw. Elizabeth Blokland