Kerkgeschiedenis

Ben jij...

 • in het bezit van een Bachelor-diploma en wil je grondig historisch onderzoek doen?
 • predikant en altijd al geïnteresseerd geweest in het verleden van je eigen kerkelijke traditie?
 • docent geschiedenis en wil je je verdiepen in de geschiedenis van de Nederlandse kerken?

Kom naar Kampen en volg de Master Kerkgeschiedenis.

Titel/graad

MA

Voertaal

Nederlands

Studielast

60 ECTS

Start

September

Vorm

Voltijd, deeltijd

Aanmelden voor

1 juni

Afstudeervariant van

Master Theologie Algemeen

Studieleider

E.A. de Boer

Collegegeld

Beslisboom

CROHO

66117


“Kerkgeschiedenis in Kampen? Dat betekent neuzen in archieven. Genieten van oude teksten. Worstelen met moeilijke handschriften. Maar ook: Leren dat er niets nieuws is onder de zon; dat we zonder geschiedenis geen identiteit hebben.”

Albert Groothedde

STUDIEPROGRAMMA

Het studieprogramma heeft een omvang van 60 ECTS.

Het project ‘Hoe katholiek is het Calvinisme?’ wordt uitgewerkt in diverse modules:

 • Terugkeer naar de vroegchristelijke kerk (6 ECTS)
 • De calvinisme en de confessionalisering van Europa (6 ECTS)
 • Inleiding in de reformatie van de 16e eeuw en lijnen van confessievorming (6 ECTS)
 • De (inter-) nationale synode van Dordrecht 1618-19 en het ontstaan van de Canones ( 6 ECTS)
 • De gestalte van de kerk in de Nederlanden in het publieke domein van 16e 17e (begin) eeuw (6 ECTS)
 • Het Neocalvinisme van de late 19e en vroege 20e eeuw (6 ECTS)

Het is mogelijk een thema te kiezen dat in de verschillende modulen in het oog gehouden wordt en dat (mogelijk) voorbereid op een scriptie.

BEROEPSPERSPECTIEF

De opleiding heeft het karakter van een algemeen theologische verdiepingsmaster en is niet specifiek beroepsgericht. Toch biedt de praktijk van het kerkelijke en maatschappelijke leven veel mogelijkheden om vanuit deze opleiding een beroep te gaan uitoefenen. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan een positie als onderzoeker op weg naar een promotie. Ook op functies in het academisch (universitair en hoger beroeps) onderwijs of het voortgezet onderwijs kunnen afgestudeerde masters worden ingezet. Daarnaast kunnen afgestudeerden werkzaam zijn in vormen van 'kerkelijk werk' en gemeenteopbouw, missionaire activiteiten, toerustingswerk, leidinggevende functies in kerken en christelijke organisaties, journalistiek, publieke ambten, en ethische of spirituele advisering (onder meer in het bedrijfsleven).

TOELATING EN INSCHRIJVING

Inschrijving voor de Master Theologie Algemeen is eenmaal per jaar (per 1 september) mogelijk op de volgende gronden:

 • een Bachelordiploma Theologie, behaald aan de TU te Kampen of;
 • een WO-Bachelordiploma Theologie en/of Religiewetenschappen of;
 • een WO-Bachelor in een wetenschapsgebied dat voldoende verwantschap heeft met Theologie, aangevuld met een pre-master of;
 • een HBO-Bachelordiploma in de sector theologie (godsdienst pastoraal werk, kerkelijk werk of godsdienstleraar), aangevuld met een pre-master.

Een verzoek tot toelating of een verzoek tot het vaststellen van een pre-masterprogramma wordt beoordeeld door de toelatingscommissie.

Klik hier voor meer informatie over de pre-master.

Je kunt je inschrijven via studielink. Kies hier voor Master Theologie Algemeen en voor de afstudeervariant Kerkgeschiedenis. Dan dien je direct een keuze te maken tussen voltijd (60 ECTS in 1 jaar) of deeltijd (maximaal 30 ECTS per jaar).

MEER WETEN?

Wil je meer weten over de Master Kerkgeschiedenis? Neem contact op met de onderwijscoördinator of een van de studieleiders.

Onderwijscoördinator
Elizabeth Blokland

Studieleider
Prof. dr. E.A. de Boer