Greijdanus-Kruithof Fonds

De naam van dit fonds is te herleiden tot prof. dr. Seakle Greijdanus (1871-1948) en zijn vrouw Maartje Kruithof. Zij hadden geen kinderen. Na de dood van prof. Greijdanus is het fonds opgericht uit het batig saldo van de nalatenschap. Het heeft in het algemeen als doel: de ondersteuning van hulpbehoevende studenten. Later is de doelstelling specifieker gemaakt: studenten die zich voorbereiden op een promotie hebben voorrang. 
Zo vervult het Greijdanus-Kruithof Fonds tegenwoordig een belangrijke rol voor junioronderzoekers aan de universiteit en voor andere alumni die aan een dissertatie werken. Veel van de kosten die zij maken tijdens hun onderzoek, met name als het gaat om de aanschaf van boeken en het bezoeken van congressen, worden betaald uit dit fonds. 

Stichting Greijdanus-Kruithoffonds

RSIN-nummer:                 0080.29.441

Adresgegevens:

Broederweg 15, 8261GS Kampen


Doelstelling Greijdanus Kruithoffonds

De stichting heeft tot doel: het verlenen van financiële steun aan studenten en promovendi in de Theologie, studerende respectievelijk werkende aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt), gevestigd te Kampen.

De statuten zijn hier te lezen.

Aanvragen:

Een aanvraag kan worden gericht aan het CvB, per adres:  bavanittersum@tukampen.nl .

Wil je een aanvraag doen? Download hier het aanvraagformulier.

Beleidsplan

Bekijk hier het beleidsplan van het Greijdanus Kruithoffonds

Bestuurssamenstelling

prof. dr. L. (Leen) Hordijk (voorzitter)

J. (José) Geertsema (MBA)

ds. (Pieter) Groen

ds. A. (Arjan) Koster

J. ( Jan) Westert

Het Greijdanus-Kruithoffonds heeft geen bezoldigde bestuursleden.

Rekening van baten en lasten over 2014

Rekening van baten en lasten over 2015

Rekening van baten en lasten over 2016

Rekening van baten en lasten over 2017

Rekening van baten en lasten over 2018