Fondsen en legaten

Benieuwd naar wat u voor de TU Kampen en gereformeerde theologie kunt betekenen?

Wilt u een persoonlijk gesprek over de mogelijkheden om gereformeerd theologisch onderwijs, onderzoek en kennisuitwisseling te bevorderen? Neem geheel vrijblijvend contact op met Jan de Jong, lid van het College van Bestuur via: jdejong@tukampen.nl of tel. 06-22994647.

Uw gift is nodig voor:

  • de opleiding van nieuwe predikanten
  • relevant theologisch onderzoek en interessante publicaties
  • kennisuitwisseling met kerk en maatschappij
  • 50% van de financiering van de TU

Giften, legaten en lijfrenteschenkingen komen terecht in het Universiteitsontwikkelingsfonds (UOF). Daaruit worden belangrijke extra projecten gefinancierd.

Dankzij uw gift of legaat krijgen jonge wetenschappers de kans om onderzoek te doen. 

Geef uw bijdrage een speciale bestemming en kies uit een van de volgende voorbeelden uit ons TU Magazine.

Fondsen

Aan de TU zijn diverse fondsen verbonden:

Bankrelatie

ABN-AMRO Kampen, IBAN NL37ABNA0416799000 t.n.v. de Theologische Universiteit

logo anbi

De Theologische Universiteit en genoemde stichtingen hebben een ANBI-status, zodat giften en legaten fiscaal aftrekbaar zijn.