Bachelor Theologie

De bachelor theologie aan de TU Kampen richt zich op iedereen met belangstelling voor vragen rond christelijk geloof, religie, levensbeschouwing en samenleving. Je kunt kiezen uit twee routes (‘tracks’): de ene is meer gericht op de klassieke theologische vakken en de context van de kerk, de andere meer op de verbinding van het christelijk geloof aan de huidige samenleving en cultuur. De eerste route omvat grondige kennis van de Bijbeltalen, bij de tweede beperkt het talenonderwijs zich tot het eerste jaar. Je krijgt tijdens je opleidijng niet alleen zelfstandige vakken maar leert ook hoe al die vakken samenkomen in de omgang met concrete vragen en met praktijkkwesties.

De bachelor leidt je op tot beginnende theoloog die via het vervolg van een masteropleiding uiteindelijk vruchtbaar kan functioneren binnen een kerkelijke, religieuze, maatschappelijke of wetenschappelijke praktijk.

Kenmerken van de bachelor theologie aan de TU Kampen zijn:

  • Verbindt Bijbel en leven
  • Betrokken op kerk en samenleving
  • Oefening in de omgang met de Bijbel en met mensen
  • Gericht op hoofd en hart
  • Ruimte voor zoekers en vinders
  • Aandacht voor theologie en andere wetenschappen
  • Een vitale hechte gemeenschap van docenten en studenten

Toelating en inschrijving

Voor toelating tot de bachelor Theologie heb je de volgende diploma’s of getuigschriften nodig: vwo-diploma of hbo-propedeuse*.

*Wil je toegelaten worden met een hbo-propedeuse? Vraag dan bij de toelatingscommissie een beschikking aan. Pas daarna ben je toelaatbaar.

Doelen

Het doel van de opleiding is: ‘Verbindt Bijbel en leven’.  Je leert tijdens deze opleiding op een wetenschappelijk verantwoorde en vakbekwame manier Bijbel en leven met elkaar te verbinden. Je wordt daarmee voorbereid op de arbeidsmarkt of op een vervolg in een masteropleiding. De nadruk binnen de bacheloropleiding ligt op kennis van de hele Bijbel, kennis van de  Bijbeltalen en de gereformeerde traditie.

Toelating en inschrijving 

Voor toelating tot de bachelor Theologie heb je de volgende diploma's of getuigschriften nodig: vwo-diploma of hbo-propedeuse*. 

*Wil je toegelaten worden met een hbo-propedeuse? Vraag dan bij de toelatingscommissie een beschikking aan. Pas daarna ben je toelaatbaar. Klik hier om te lezen hoe je je kunt inschrijven. 

Meer informatie?

Meer weten over de bachelor Theologie of een open dag bezoeken? Loop je graag een keer een dagje mee om te proeven aan theologie? Neem contact op met de onderwijscoördinator: Mw. Elizabeth Blokland of bekijk eerst onze Studiegids.

De bacheloropleiding van de Theologische Universiteit Kampen is volledig geaccrediteerd door de NVAO.  Het accreditatierapport is hier te lezen. Het CROHO nummer van de Bachelor is 56109 en de graad is BA.

Hieronder vind je een overzicht van de inhoud van de bachelor.

Bachelor 1


Bachelor 2 en Bachelor 3