Bachelor Theologie

Belangrijke kenmerken van theologie aan de TU Kampen:

  • Verbinding van wetenschappelijke theologische kennis én spirituele en persoonlijke vorming, de relatie met God en elkaar
  • Oefening in de omgang met de Bijbel
  • Verbondenheid met de gereformeerde traditie
  • Zoeken naar verbinding met de moderne cultuur, de context van het leven van de gemeente 

De bachelor heeft vier ankers: 

  1. Dienst aan het evangelie, verkondigen en leren; 
  2. Omgaan met God en zijn Woord, prijzen van God, liefhebben en gehoorzamen van God; 
  3. Samenleven in onderling liefdebetoon; 
  4. Samenleven in liefdebetoon ten opzichte van de wereld.

Doelen

Het doel van de opleiding is: ‘Verbindt Bijbel en leven’.  Je leert tijdens deze opleiding op een wetenschappelijk verantwoorde en vakbekwame manier Bijbel en leven met elkaar te verbinden. Je wordt daarmee voorbereid op de arbeidsmarkt of op een vervolg in een masteropleiding. De nadruk binnen de bacheloropleiding ligt op kennis van de hele Bijbel, kennis van de  Bijbeltalen en de gereformeerde traditie.

Toelating en inschrijving 

Voor toelating tot de bachelor Theologie heb je de volgende diploma's of getuigschriften nodig: vwo-diploma of hbo-propedeuse*. 

*Wil je toegelaten worden met een hbo-propedeuse? Vraag dan bij de toelatingscommissie een beschikking aan. Pas daarna ben je toelaatbaar. Klik hier om te lezen hoe je je kunt inschrijven. 

Meer informatie?

Meer weten over de bachelor Theologie of een open dag bezoeken? Loop je graag een keer een dagje mee om te proeven aan theologie? Neem contact op met de onderwijscoördinator: Mw. Elizabeth Blokland of bekijk eerst onze Studiegids.

De bacheloropleiding van de Theologische Universiteit Kampen is volledig geaccrediteerd door de NVAO.  Het accreditatierapport is hier te lezen. Het CROHO nummer van de Bachelor is 56109 en de graad is BA.

Hieronder vind je een overzicht van de inhoud van de bachelor.

Bachelor 1


Bachelor 2


Bachelor 3