Ontdek de Theoloog in jezelf

Wil jij van betekenis zijn voor de mensen om je heen? Ze helpen hun weg te vinden in onze ingewikkelde samenleving? Laten zien en ervaren dat er méér is?

Dan zit er misschien wel een theoloog in jou! Of je nu predikant wilt worden of op een andere wijze wilt bijdragen aan zingeving, in Kampen ontdek je of de studie Theologie past bij jouw toekomst. Je leert Bijbel en leven aan elkaar te verbinden.

Begin je ontdekkingsreis door langs te komen op onze open dagen, of meld je aan voor een meeloopdag.

Meld je nu aan

Theologie studeren in Kampen…

FALSE! Inderdaad leidt de driejarige master Predikant op voor een toekomst als dominee. Maar dit betekent niet dat je met een studie aan TU Kampen maar één kant op kunt. Er is ook de meer algemene master Theologie. Welke master je ook afrondt, dankzij je solide academische vorming kun je in veel werkvelden terecht.

Veel theologen komen ook in de volgende beroepen terecht:  journalist, redacteur, docent (VO/HBO/MBO/WO), onderzoeker, onderzoeksmedewerker, kerkelijk werker, missionair werker, jongerenwerker, diaconaal werker, kerkplanter, beleidsmedewerker, zendeling, geestelijk verzorger, ethicus, historicus, bijbelvertaler of (kerkelijk) adviseur.

Een beetje TRUE, maar niet helemaal. Inderdaad lees je veel als student aan de TU Kampen, dat is inherent aan de studie. De bibliotheek is dan ook een van de meest indrukwekkende ruimten in ons gebouw. Maar de interactieve colleges, de contactmomenten onderling én natuurlijk je leven naast je studie zorgen ervoor dat jij met beide benen in de dynamische samenleving blijft.

FALSE! Onze studentenpopulatie telt steeds meer vrouwen. Zij willen in de toekomst een baan met impact. In de kerk maar ook daarbuiten. Eigenlijk net als de mannen.

FALSE! Je zit sowieso niet tussen de boontjes, laat staan heilige. Nee, je zit midden tussen mensen die gewoon mens zijn met alle kenmerken daarvan. Mensen die zoeken naar gezelligheid en geluk met regelmatig een feestje hier en daar. Het leven moet immers gevierd worden, zeker het studentenleven.

FALSE! Een studie aan de TU Kampen is een prima academische basis voor het vinden van een uitdagende baan. In de kerk en daarbuiten. Dankzij de solide academische basis zitten vrijwel alle studenten snel na hun studie op een mooie plek in de samenleving.

TRUE! Een studie theologie roept vragen op in je omgeving, ja ook van geloofsgenoten. Het is een wat minder voor de hand liggende keuze dan de mainstream studies die massa’s studenten trekken. Je omgeving heeft vaak dezelfde vooroordelen als hierboven benoemd, maar die kan jij makkelijk ontkrachten. Je staat namelijk ergens voor, toch? Opvallend: mensen zonder christelijke achtergrond zijn regelmatig opvallend positief over deze studiekeuze.

Have you not registered yet? Register now for an open day or open day

Sign Up