Burger, Dr. J.M. (Hans)

Docent Systematische Theologie/Assistant Professor of Systematic Theology

Functions and Areas of Interest

Areas of Interest

Soteriology (being in Christ), interaction between soteriology and doctrine of God, hermeneutics, biblical theology

Functions
  • Lecturer of Systematic Theology
  • Member of the Deputy of Ecclesiastical Unity of the Reformed Churches (lib.)
  • Member of the Bavinck Society (Bavinck Institute, Calvin Theological Seminary, Grand Rapids, VS).
  • Member of the Society for the Study of Theology
Research programme

 Biblical Exegesis and Systematic Theology (BEST)

CV

2014-today

Lecturer of Systematic Theology

2011-2014

Postdoctoral Research Fellow in Systematic Theology

2006-2011

Minister ‘De Voorhof’ in Franeker (Reformed Churches (lib.))

2008

Promotion: Being in Christ. A Biblical and Systematic Investigation in a Reformed Perspective

2000-2005

PhD in Systematic Theology

2000

University of Zürich

1992-2000

Theological University Kampen (major: Ethics)

Publications

Books

Leven in Christus. Over de betekenis van het verhaal van Jezus, Van Wijnen Franeker 2017.

 Being in Christ. A Biblical and Systematic Investigation in a Reformed Perspective, Wipf and Stock Eugene Oregon 2008.

Articles and contributions to books

‘Bijbel en ecologische vragen. Van buikspreken naar Bijbels onderscheidingsvermogen’, in Inspirare 1 (2019) 2, 41-48


 ‘Why Do You Believe That Scripture Is the Word of God? Owen’s Doctrine of Scripture Reconsidered’, in Willem van Vlastuin and Kelly M. Kapic (Eds.), John Owen between Orthodoxy and Modernity (Studies in Reformed Theology, Volume: 39; Leiden: Brill 2019), 127-147

‘Transformatie door de vernieuwing van het denken’, in Hans Schaeffer en Geranne Tamminga-Van Dijk (red.), Verhalen om te delen. Bij het afscheid van Peter van de Kamp, TU Bezinningsreeks 21 (Amsterdam: Buijten en Schipperheijn 2018), 95-101

‘Betekenisvol oplappen, Genezing tussen reeds en nog niet’, Geestkracht. Bulletin voor Charismatische Theologie 81 (2018), 27-33

‘God’s Mercy and Practices of Mercy’,in Hans Schaeffer, Gerard den Hertog, Stefan Paas, Mercy.Theories, Concepts, Practices.Proceedings from the International Congress TU Apeldoorn / Kampen, NL June 2014 (Wien: LIT Verlag 2018), 99-114

‘God’s Character and the Plot of the Bible’, in Jaap Dekker, Gert Kwakkel (Eds.), Reading and Listening: Meeting One God in Many Texts. Festschrift for Eric Peels on the occasion of his 25th jubilee as professor of Old Testament Studies, Amsterdamse Cahiers Supplement Series 16 (Bergambacht NL: 2018), 239-247

‘Foundation or Perspective? On the Usefulness of Formation and Epistemology’, in Hans Burger, Arnold Huijgen and Eric Peels, Sola Scriptura: Biblical and Theological Perspectives on Scripture, Authority, and Hermeneutics (Studies in Reformed Theology 32), Brill Leiden 2017, 56-78

 ‘Theologische hermeneutiek in soteriologisch perspectief’, in Ad de Bruijne, Hans Burger (red.), Gereformeerde hermeneutiek vandaag. Theologische perspectieven (TU Bezinningsreeks 18), De Vuurbaak Barneveld 2017, 35-65

‘Theologie: een hermeneutisch model’, in Ad de Bruijne, Hans Burger (red.), Gereformeerde hermeneutiek vandaag. Theologische perspectieven (TU Bezinningsreeks 18), De Vuurbaak Barneveld 2017, 263-283

 'God spreekt. Wolterstorff over het Woord van God', in Robert van Putten, Bart Cusveller, Rob Nijhoff (red.), Denken om shalom. De praktische filosofie van Nicholas Wolterstorff, Buijten & Schipperheijn Amsterdam 2017, 139-154

 ‘Tussen atomisering en samenklontering: Op zoek naar Bijbels-theologische samenhang van beelden voor verzoening’, in Arnold Huijgen, Eric Peels en Cees-Jan Smits (red), Schuld en vrijheid: Opstellen aangeboden aan prof. dr. G.C. den Hertog, Boekencentrum Zoetermeer 2017, 61-79

 ‘Het belang van een deelnemersperspectief voor de theologie’, in Nederlands Theologisch Tijdschrift 70 (2016) 4, 321-337

 ‘Receiving the Mind of Christ: Epistemological and Hermeneutical Implications of Participation in Christ according to Oliver O’Donovan’, in Journal of Reformed Theology 10 (2016) 1, 52 – 71

 ‘Luther als voorbeeld: leren denken vanuit het evangelie‘, in E.A.de Boer, H.J. Boiten (red.), Godsvrucht in geschiedenis: bundel ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. F. der Pol als hoogleraar aan de Theologische Universiteit Kampen, Groen Heerenveen 2015, 115-128

 'Christologisch en pneumatologisch: Herman Bavinck en de relatie tussen schriftleer en christologie', in Ad de Bruijne, Hans Burger, Dolf te Velde (red.), Weergaloze kennis: Opstellen over Jezus Christus, Openbaring en Schrift, Katholiciteit en Kerk aangeboden aan prof. dr. Barend Kamphuis, Boekencentrum Zoetermeer 2015, 126-135

 'Gospel Presentation and the Structure of the Heidelberg Catechism', in A. Huijgen (ed.), The Spirituality of the Heidelberg Catechism: Papers of the International Conference on the Heidelberg Catechism Held in Apeldoorn 2013 (Refo500 Academic Studies vol. 24), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2015, 268-279

 ‘In Christus zijn’, in Koert van Bekkum e.a., Proeven van spiritualiteit: Bijdragen ter gelegenheid van 160 jaar Theologische Universiteit Kampen (TU Bezinningsreeks nr 15), De Vuurbaak Barneveld 2014, 70-80

 ‘Voorbij de offerkritiek (Het beeld van het offer)’, in Hans Burger en Reinier Sonneveld (red.), Cruciaal: de verrassende betekenis van Jezus’ kruisiging, Buijten en Schipperheijn Amsterdam 2014, 50-65

 ‘“Door zijn striemen bent u genezen”: een uitweg uit de verstaanscrisis’, in Theologia Reformata 57 (2014) 4, 388-395

 ‘A Soteriological Perspective on our Understanding’, in Mees te Velde, Gerhard H. Visscher (Eds), Correctly Handling the Word of Truth: Reformed Hermeneutics Today. Wipf & Stock, Eugene OR 2014, 195-207

 ‘Kuyper's Anti-Revolutionary Doctrine of Scripture’, in James Eglinton, George Harinck, Neocalvinism and the French Revolution, Bloomsbury London / New York 2014, 127-143

 'Zelfverstaan en wereldverstaan tussen geslotenheid en openheid', in: Hans Burger en Geert Jan Spijker (red.), Open voor God. Charles Taylor en christen-zijn in een seculiere tijd (TU-bezinningsreeks nr. 14), De Vuurbaak Barneveld 2014, 23-38

 ‘Hermeneutisch relevante triniteitsleer: De bijdrage van Ingolf U. Dalferth aan de trinitarische renaissance’, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 67 (2013) 2, 101-116

 “‘Het hart en wezen der christelijke religie zelve”: over de praktische relevantie van de triniteitsleer’; in: Theologia Reformata 4 (2012) nr 4 333-349

 ‘Volmaakt in Christus: een uitnodiging’; in: Soteria29 (2012) nr 2 16-26

 ‘Hermeneutiek en bekering’, in: A. Baars e.a. (red)., Charis. Theologische opstellen, aangeboden aan prof. dr. J.W. Maris, Groen Heerenveen 2008, 57-66

 ‘Theologia crucis, theologia gloriae, of geen van beide?’, in: E.A de Boer (red.), Levend water. Gereformeerd debat over charismatische vernieuwing(TU-bezinningsreeks nr. 5), Uitgeverij de Vuurbaak Barneveld 2006, 135-150

 ‘Een eeuwigdurende verbondenheid. Bavincks concept van de ‘unio mystica’, in: George Harinck, Gerrit Neven (red.), Ontmoetingen met Herman Bavinck(Ad Chartas-reeks 9), Uitgeverij de Vuurbaak Barneveld 2006, 265-286

 ‘Heil in Christus. Bijbelse hoofdlijnen’, in: Bram Beute e.a., Hoogtijd voor de bijbel (Sensor), Uitgeverij de Vuurbaak Barneveld 2004, 71-79

 ‘Mens in Christus: lichaam, ziel en geest’, in: Radix30 (2004) nr. 3, 109 – 122

 ‘De uitdaging van het gereformeerde belijden. Tien stellingen’, in: Lustrumalmanak van het Corpus Studiosorum in Academia Campensi “Fides Quadrat Intellectum”,  2003, 74-81

 ‘Evangeliepresentatie en de structuur van de belijdenis’, in: Radix, 27 (2001) nr. 2/3, p. 179-190

 ‘Ingolf Dalferth. Geloof als lokalisering in Gods werkelijkheid (deel 2)’, in: Beweging, 65e jaargang nr. 2 juni 2001, p. 41-43

 ‘Ingolf Dalferth. Geloof als lokalisering in Gods werkelijkheid (deel 1)’, in: Beweging, 65e jaargang nr. 1 maart 2001, p. 35-36

Editor of books

 with Arnold Huijgen and Eric Peels, Sola Scriptura: Biblical and Theological Perspectives on Scripture, Authority, and Hermeneutics (Studies in Reformed Theology 32), Brill Leiden 2017

 with Ad de Bruijne, Gereformeerde hermeneutiek vandaag. Theologische perspectieven (TU Bezinningsreeks 18), De Vuurbaak Barneveld 2017

 with Ad de Bruijne and Dolf te Velde, Weergaloze kennis: Opstellen over Jezus Christus, Openbaring en Schrift, Katholiciteit en Kerk aangeboden aan prof. dr. Barend Kamphuis, Boekencentrum Zoetermeer 2015

 with Reinier Sonneveld, Cruciaal: de verrassende betekenis van Jezus’ kruisiging, Buijten en Schipperheijn Amsterdam 2014

 with Geert Jan Spijker, Open voor God. Charles Taylor en christen-zijn in een seculiere tijd (TU-bezinningsreeks nr. 14), De Vuurbaak Barneveld 2014

Papers (academic)

‘What is the Relevance of Biblical Studies for Systematic Theology?’Short paper op European Academy of Religion Annual Conference 2019, Bologna dinsdag 5 maart 2019

 'Discernment in the light of an authoritative revelation? Rethinking the authority of Scripture’, Paper Comenius-conference ‘Theology in a World of Ideologies: Authorization or Critique?’, Kampen 19th of April 2018

 ‘ “Theirs are the covenants”. Israel and the so-called “covenant of grace” ’Paper BEST-conference ‘Israel as hermeneutical challenge’, Kampen 23 maart 2018

‘The Structure of the Reformed Doctrine of the Covenant and the Covenant of Works’, Paper international conference ‘Covenant’, annual conference of the BEST research group (TUA/TUK), Apeldoorn 30 03 2017

 ‘Why do you believe that Scripture is the Word of God? Owen’s doctrine of Scripture Reconsidered’, short paper on the international conference ‘John Owen: Between Orthodoxy and Modernity, Apeldoorn 31 08 2016

 ‘Noetic Consequences of Sin’, short Paper on the 2016 conference of the Association of Reformational Philosophy Christianity and the Future of our Societies, Leuven, Belgium 17 08 2016 

 ‘Transformation by the renewal of the mind’, short Paper Annual SST Conference, Durham UK 5 april 2016

 ‘Grondslag of perspectief: Over het nut van vorming en epistemologie’, lezing conferentie Sola Scriptura, onderzoeksgroep BEST, Kampen 12 juni 2015

 ‘Thinking the Church in a Dutch Context’, short paper Annual SST Conference, Nottingham UK 15 april 2015

 ‘Clothed with Christ, our righteousness’’lezing conference Tom Wright on Paul and Justification, Kampen 31 oktober 2014

  ‘Paulus en Tom Wright over rechtvaardiging’; lezing Fries Godgeleerd Gezelschap, 3 oktober 2014

 ‘Bavinck’s View of the Relation Between Scripture and Tradition’ Short paper conferentie Rerum Novarum Neo-Calvinism and Roman Catholicism, Rome Italië, 4 september 2014

 ‘God’s mercy and our practices of mercy’; short paper symposium on ‘Mercy’, TUA Apeldoorn 20 juni 2014

 ‘A soteriological perspective on our understanding’; lezing op conferentie ‘Correctly Handling the Word of Truth: Reformed Hermeneutics Today’, Hamilton 18 januari 2014

 ‘Gospel Presentation and the Structure of the Heidelberg Catechism’ Short paper International Conference The Spirituality of the Heidelberg Catechism, 2013 06 22

 ‘Soteriologische hermeneutiek’; lezing voor Friesch Godgeleerd Gezelschap, Leeuwarden 2013 05 04

 ‘The Necessity of Spiritual Formation for Theological Education’; short Paper Annual SST Conference, Nottingham UK 2013 04 09

 ‘The significance of participation in Christ for our understanding’; paper New College, Edinburgh, 2013 03 01

 ‘Finding your place in the story of God: which place, which story? A Biblical-Theological Investigation of the Covenants’; paper in ST Seminar, University of St. Andrews, 2013 02 27

 ‘Soteriological Hermeneutics in Dialogue with Ingolf U. Dalferth’; paper in ST Seminar, University of Aberdeen, 2013 02 25

 ‘Beyond foundationalism: perspective in Christ’; paper op Beyond the Bible: Moving from Scripture to Theology and Practice (biennial conferenfe of FEET), Berlijn-Woltersdorf 24 augustus 2012

 ‘Anti-Revolutionary Doctrine of Scripture’; paper op Neo-Calvinism and the French Revolution (2nd European Conference on Neo-Calvinism), Parijs 23 augustus 2012

 ‘Pneumatology in Ingolf Dalferth’s hermeneutical theology’; paper op de jaarlijkse conferentie van de SST in York op 27 maart 2012

 ‘Being in Christ. Presentation PhD-Thesis’; gastcollege op St. Paul’s University, Limuru, Kenia, gehouden op 15 april 2012

 ‘Sharing in the Story of God’; gastcollege op St. Paul’s University, Limuru, Kenia, gehouden op 14 april 2012

 ‘Order, knowledge and hermeneutics in Christ’; paper International Conference on the occasion of the 75th anniversary of the Association for Reformational Philosophy ‘The Future of Creation Order, VU University Amsterdam 18 augustus 2011

 ‘Een eeuwigdurende verbondenheid. Bavincks concept van de ‘unio mystica’; lezing op 30 oktober 2004 gehouden op het congres ‘Ontmoetingen met Herman Bavinck’ (VU Amsterdam – ThUK Kampen)

Papers, articles and lectures (general public; since 2012)

‘Hoe vergeeft God? Hoe overwint God het kwaad? Belangrijke Bijbelstheologische motieven achter het concept genoegdoening’ Bijdrage op studiedag over Reinier Sonnevelds boek Het vergeten evangelie (8 maart 2019)

‘Vier redenen om de biecht serieus te nemen’, Onderweg3 (2017) 3, 30-31.

 ‘We moeten kritisch zijn op ons Bijbellezen én op onze ervaring: over de relatie tussen ervaring en openbaring’, in Onderweg 1 (2015) 20, 90-92

 ‘Heel het leven een offerfeest’, lezing Het Kruispunt, Rotterdam, 16 september 2015

 ‘Christus’ evangelie aan den lijve ervaren’, lezing Predikantencongres 2015 05 27

 ‘De eenheid van de kerk: Bijbelstheologisch.’Coreferaat bij lezing prof. dr. L. Koffeman op DOE-conferentie Bunschoten, 17 april 2015

 ‘Hoe word ik een goede Bijbellezer? Hoe leer ik denken als Jezus?’; lezing in Meppel in het kader van de lezingenserie ‘Vitaal Gereformeerd’, 13 februari 2015

 ‘De Bijbel: een drama in vijf bedrijven’, in Opbouw 58 (2014) nr 19, 10-12/ in De Reformatie 90 (2014) nr 4, 64-67

 ‘Ruimte voor God in een seculiere tijd’ In: De Reformatie jrg 89 nr 18 29 mei 2014, 370-372

 met Janneke Burger, ‘Leven vaak bepalend voor hoe je Bijbel leest’; in Nederlands Dagblad 28 april 2014, pagina 9

 ‘Jezus stief in onze plaats – hoe mooi is dat?’In : De Reformatie jrg 89 nr 15 18 april 2014, 316-319 / Opbouw jrg 58 nr 8 19 april 2014, 18-21

 ‘Gereformeerde hermeneutiek vanuit GKv-perspectief’; Lezing COGG studiedag ‘Een Gereformeerde zoektocht rond hermeneutiek’, Putten 2014 04 10

 ‘‘Door zijn striemen bent u genezen’: Een uitweg uit de verstaans-crisis’

Lezing BEST-studiedag ‘De God van het Oude Testament’ aan de TU Apeldoorn, 2014 04 03

 ‘De Heidelbergse Catechismus: contextuele theologie uit de zestiende eeuw’; in: Opbouw, 21 september 2013, jaargang 57, nummer 18 / De Reformatie nummer 24, jaargang 88, 20 september 2013, 552-553

 ‘Delen in Christus door de doop’, Kontekstueel27 (2013) 5, 12-15

 ‘Gelijkvormigheid aan Christus en dienstbaarheid’, in: De Reformatie88 (2013) 13, 272-275

 ‘Gemeenschap met Christus is gemeenschap met elkaar’; in: Opbouw 26 oktober 2012, jaargang 56, nummer 21 / De Reformatie ... (combinummer)

 ‘Christus, christenen en de wet van Israël’; in: De Reformatie, 88 (2012) nr 4 37-39

 ‘Een ketting van verbonden’; in: De Reformatie87 (2012) nr 21 482-485

 ‘Elke doop is een geloofsdoop’; in: Wegwijs66 (2012) nr 4, 4-6

 ‘Overwinning: ondergesneeuwd en herontdekt’; in: Opbouw 56 (2012) nr 13, p. 8-10

 ‘Samen open in gesprek’; in: De Reformatie87 (2012) nr 19, p. 426-429

 ‘Huiswerk voor Gereformeerden. Belangrijke charismatische vragen aan gereformeerde christenen’; in: De Reformatie 87 (2012) nr 9 p. 172-177

Reviews

 Andrew M. Leslie, The Light of Grace: John Owen on the Authority of Scripture and Christian Faith, Göttingen 2015, in Theologia Reformata 59 (2016) 4, 412-413.

 Oliver O’Donovan, Finding and Seeking [Ethics as Theology 2] Grand Rapids 2014, in Theologia Reformata 59 (2016) 2, 186-187

 Arjan Plaisier, Leo J. Koffeman (Eds.), The Protestant Church in the Netherlands: Church Unity in the 21st Century. Stories and Reflections, Muntster 2015, in: Theologische Literatur Zeitung, 141 (2016) 3, 286-288

 Burkhard Neumann, Jürgen Stolze (Hrsg.), Aus dem Glauben leben: Freikirchliche und römisch-katholische Perspektiven, Göttingen 2014, in: Theologische Literaturzeitung 140 (2015) 10, 577-578

 Suzanne Henecke, Karl Barth in den Nederlanden. Teil I: Theologische, kulturelle und politische Rezeptionen (1919-1960), Göttingen 2014, in: Theologische Literaturzeitung 140 (2015) 10, 11-22.

 Peter J. Gentry, Stephen J. Wellum, Kingdom Through Covenant. A Biblical-Theological Understanding of the Covenants (Wheaton: Crossway 2012); in: Theologia Reformata 56 (2013) 3. 303-304

 Willem J. de Wit, On the Way of the Living God: A Cathartic Reading of Herman Bavinck and an Invitation to Overcome the Plausibility Crisis of Christianity (Amsterdam: VU University Press, 2011); in: European Journal of Theology 22 (2013) 1 83-85

 Christopher Morse, The Diffference Heaven Makes. Rehearing the Gospel as News (London: T&T Clark, 2010), in: Journal of Reformed Theology 7 (2013) 131-132

 Gert-Jan van der Heiden, De stem van de doden. Hermeneutiek als spreken namens de ander. Uitg. Vantilt Nijmegen 2012; in: Nederlands Dagblad 14 december 2012 Gulliver bijlage p. 12

 Rinse Reeling Brouwer, Wim Kloppenburg (red.), Uitg. Kok, Utrecht 2012. 149 blz. en Bijbelse Theologie III/3. De finale van het evangelie naar Matteüs. Frans Breukelman. Uitg. Kok, Utrecht 2012. 128 blz. in: Nederlands Dagblad 5 oktober 2012 Gulliver bijlage p. 10

 Esther Lightcap Meek, Loving to know: covenant epistemology, Cascade Books, Eugene Oregon 2011, in: Theologia Reformata 55 (2012) 3, 322-323

 Michael Dempsey (Ed.) Trinity and Election in Contemporary Theology, Grand Rapids / Cambridge 2011, in: Theologische Literaturzeitung 137 (2012) 9, 947-949

 Mark Driscoll en Gerry Breshears, Dood door liefde. Brieven vanaf het kruis, Uitgeverij Van Wijnen Franeker 2012, in: Nederlands Dagblad27 januari 2012 Gulliver bijlage p. 11

 Tony Clark, Divine Revelation and Human Practice. Responsive and Imaginative Inspiration, Cambridge 2010, in: Theologische Literaturzeitung136 (2011) 10, 1103-1104

 Tim Keller, Namaakgoden. De lege beloften van geld, seks en macht, en de enige werkelijke hoop. Franeker (Van Wijnen), 2010; in: De Reformatie 85 (2010) nr 32 620-621

 Ton de Ruiter, Jezus in ons. Een andere kijk op verzoening, Kok Kampen 2009 In: Nederlands Dagblad5 maart 2010 p. 16

 Ingolf U. Dalferth, Malum. Theologische Hermeneutik des Bösen, Mohr Siebeck, Tübingen 2008, in: Theologia Reformata 52 (2009) nr 4 434-435

 Michael Horton, Covenant and Salvation. Union with Christ, Westminster John Knox Press Louisville / London 2007, in: Theologische Literaturzeitung 134 (2009) no 11 1248-1250

 Paul D. Molnar, Incarnation and Resurrection. Toward a Contemporary Understanding, Eerdmans Grand Rapids / Cambridge 2007, in: Theologische Literaturzeitung 133 (2008) no. 11 1248-1250

 Ingolf U. Dalferth, Becoming present. An Inquiry into the Christian Science of the Presence of God (Studies in Philosophical Theology, 30), Peeters, Leuven 2006, in: Theologia Reformata 51 (2008) 2 193-194

 Vincent Brümmer, Ultiem geluk. Een nieuwe kijk op Jezus, de verzoening en de Drie-eenheid, Kok Kampen 2005, in: Radix 32 (2006) no. 2, 114-116

 Mark C. Mattes, The Role of Justification in Contemporary Theology, Eerdmans Grand Rapids / Cambridge 2004, in: Theologische Literaturzeitung 131 (2006) no. 3, 318-319

 Hans Boersma, Violence, Hospitality and the Cross. Reappropriating the Atonement Tradition, Baker Acedemic Grand Rapids Michigan 2004, in: De Reformatie, 80 (2005) 43, 787-788

 Ingolf U. Dalferth, Die Wirklichkeit des Möglichen. Hermeneutische Religionsphilosophie, Mohr Siebeck Tübingen 2003, in: Theologia Reformata 48 (2005) no. 1, 91-92

 Patrick Chatelion Counet, De werkelijke Jezus. Jezus: Griek, Jood, mens, God. Met bijdragen van Jakob Slavenburg, Peter Tomson, Cees den Heyer en Patrick Chatelion Counet, Meinema, Zoetermeer, 2003, in: Theologia Reformata 47 (2004) 2, 175-176