Kerkgeschiedenis

Ben jij…

  • in het bezit van een Bachelor-diploma en wil je grondig historisch onderzoek doen?
  • predikant en altijd al geïnteresseerd geweest in het verleden van je eigen kerkelijke traditie?
  • docent geschiedenis en wil je je verdiepen in de geschiedenis van de Nederlandse kerken?

STUDIEPROGRAMMA

Het studieprogramma heeft een omvang van 60 ECTS.

Het project ‘Hoe katholiek is het Calvinisme?’ wordt uitgewerkt in diverse modules:

  • Terugkeer naar de vroegchristelijke kerk (6 ECTS)
  • De calvinisme en de confessionalisering van Europa (6 ECTS)
  • Inleiding in de reformatie van de 16e eeuw en lijnen van confessievorming (6 ECTS)
  • De (inter-) nationale synode van Dordrecht 1618-19 en het ontstaan van de Canones ( 6 ECTS)
  • De gestalte van de kerk in de Nederlanden in het publieke domein van 16e 17e (begin) eeuw (6 ECTS)
  • Het Neocalvinisme van de late 19e en vroege 20e eeuw (6 ECTS)

Het is mogelijk een thema te kiezen dat in de verschillende modulen in het oog gehouden wordt en dat (mogelijk) voorbereid op een scriptie.

BEROEPSPERSPECTIEF

De opleiding heeft het karakter van een algemeen theologische verdiepingsmaster en is niet specifiek beroepsgericht. Toch biedt de praktijk van het kerkelijke en maatschappelijke leven veel mogelijkheden om vanuit deze opleiding een beroep te gaan uitoefenen. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan een positie als onderzoeker op weg naar een promotie. Ook op functies in het academisch (universitair en hoger beroeps) onderwijs of het voortgezet onderwijs kunnen afgestudeerde masters worden ingezet. Daarnaast kunnen afgestudeerden werkzaam zijn in vormen van ‘kerkelijk werk’ en gemeenteopbouw, missionaire activiteiten, toerustingswerk, leidinggevende functies in kerken en christelijke organisaties, journalistiek, publieke ambten, en ethische of spirituele advisering (onder meer in het bedrijfsleven).