Aan de Theologische Universiteit is de Deddens-stichting verbonden sinds 2002.

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de studie en de kennis van het kerkrecht, inzonderheid van het gereformeerde kerkrecht.

Beleidsplan:

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • het inrichten en instandhouden van een Prof. Detmer Deddens Kerkrecht Centrum – waarin de door de oprichters van de stichting aan de stichting geschonken boeken en documentatie, zijn ondergebracht – in de daartoe met de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Broederweg 15 te Kampen overeengekomen afgesloten ruimte in het ‘Linneweeversgildehuys’, naast de Dr. R.J. Dam-kamer;
  • het beheren, toegankelijk maken, aanvullen en up to date houden van de onder a. genoemde collectie in het Centrum;
  • het bekendheid geven aan het bestaan en de doelstelling van het Centrum;
  • het verlenen van een financiële bijdrage voor het onderzoek ten behoeve van een te publiceren studie op het gebied van het gereformeerde kerkrecht die de kennis daarvan verdiept;
  • hetgeen overigens van belang is te achten voor de kennis van het gereformeerde kerkrecht en voor de praktijk van het leven en samenleven van de gereformeerde kerken in binnen- en buitenland.

Het bestuur

bestaat in 2014 uit de volgende personen: W.O. Deddens (voorzitter), mr. dr. P.T. Pel en dr. P.L. Voorberg.

Prof. drs. D. Deddens was van 1979-1988 hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht aan de Theologische Universiteit.

In de universiteitsbibliotheek, in de zgn. Deddenskamer bevindt zich sinds 2002 zijn collectie boeken op het gebied van het kerkrecht, meer speciaal van het congregationalisme en het presbyterianisme en van de kerkgeschiedenis van Schotland en Noord-Amerika.
In deze collectie-kamer zijn ook externe onderzoekers op dit expertise-gebied van harte welkom. Zij kunnen van alle faciliteiten van de bibliotheek gebruik maken.

Giften en legaten voor de Deddens-Stichting zijn krachtens haar ANBI-status fiscaal aftrekbaar.