Preekfestival

Dinsdag 17 september is de binnenstad van Amersfoort het decor van het eerste Nederlandse ‘Preekfestival’, een dag vol inspiratie en ideeën, studie en bezinning voor voorgangers en theologiestudenten. Het programma in de binnenstadskerken strekt zich uit over drie dagdelen en biedt een brede waaier aan  lezingen en workshops over allerlei aspecten van het predikantschap: over de spiritualiteit van de predikant, over ambacht en inspiratie, over het wordingsproces van de preek, over de verhouding tussen preek en cultuur, over het belang van taal en retorica, over de performance van de preek, over preek en feedback en nog veel meer.

Het festival wil predikanten een hart onder de riem steken en hen aansporen om zich met enthousiasme en overgave te wijden het wekelijkse preekwerk.

Het festival richt zich primair op predikanten/voorgangers, theologen en theologiestudenten uit alle protestantse denominaties in ons land. Ook theologisch-geïnteresseerde leken zijn welkom.

Het Preekfestival begint met een plenaire bijeenkomst van 10.30-11.30 uur, in de St. Joriskerk in Amersfoort. Daarna vindt de eerste ronde workshops plaats, in de kerken en kapellen in de Amersfoortse binnenstad, op loopafstand van elkaar. Na de lunch zijn er ’s middags drie rondes met workshops. Om 19.30 uur wordt de dag afgesloten met een plenair avondprogramma in de St. Joriskerk. O.a. het Vocaal Theologen Ensemble onder leiding van Hanna Rijken verleent muzikale medewerking. 

De workshop omvatten een breed scala aan onderwerpen. Een greep uit het aanbod: Mission shaped preaching, prediking en de spiritualiteit van de predikant, prediking en cultuur, preken die jongeren raken, het fenomeen ‘stadsdominees’, theologie en verbeelding in preek, preek en retorica; Prediking in een dorpsgemeente, de performance van de preek, omgaan met feedback, etc. etc.

Een brede kring medewerkers verzorgt workshops en lezingen, onder anderen: Arjan Plaisier, Gert-Jan Roest, Jos Douma, Wessel ten Boom, Kees van Dusseldorp, Pieter Kars van de Kamp, Rikko Voorberg, Nynke Duijzer-Algra, Paulien Vervoorn, Ciska Stark, Wim van Vlastuin, Kees Bregman, Piet de Jong, Maarten Kater, Theo Pleizier, Eleonora Hof, Werner Pieterse, Hanna Rijken, Corine Nagel, Ron van der Spoel, Paul Visser, Kees van Ekris, Rieke Mes, Sietse Visser, Elsbeth Gruteke, Samuel Ekpo, Anne Gidion, Eleonora Hof en Peter den Admirant.

Kosten

Een all-in ticket voor de gehele dag bedraagt € 35. Dat is inclusief twee tegoedbonnen voor koffie/thee. Studenten theologie (WO)/HBO)  hebben gratis toegang, maar dienen zich wel aan te melden. 

Organisatie

Dr. William den Boer, Theologische Universiteit Kampen

Dr. Kees van Ekris, Koos van Noppen Areopagus/IZB

Prof. dr. Maarten Kater, Theologische Universiteit Apeldoorn

Dr. Ciska Stark, Prot. Theologische Universiteit, Amsterdam

Dr. Theo Pleizier, Prot. Theologische Universiteit, Groningen

Nelleke Plomp, Protestantse Kerk in Nederland

Esther van de Panne, Preekwijzer.nl/KokBoekencentrum

Ds. Sjaak Verwijs, Bond voor Nederlandse Predikanten

www.preekfestival.nl

Meer informatie:

Dr. C.M.A.  (Kees) van Ekris, studieleider IZB/Areopagus, 030-7512136

Dr. W.A. (William) den Boer, TU Kampen, 06-36055137

All calendar items