Herman Bavinck Lecture – Craig Bartholomew

Op 18 September 2019 houdt Craig Bartholomew (o.a. directeur van het Kirby Laing Institute for Christian Ethics) de Herman Bavinck Lecture 2019. In deze serie worden denkers uitgenodigd die Bavincks liefde voor de Gereformeerde traditie delen en zich, net als hij, bewust zijn van de betekenis van die voor zowel het persoonlijk leven, als voor de hele maatschappij. De sprekers in deze serie belichten vanuit die manier van kijken eigentijdse thema’s. Meer informatie volgt.

All calendar items