Oog voor eigenheid. Genre als blikrichting voor bijbellezers

TU bezinningsreeks 17

Hans de Wolf en Pieter Niemeijer (red.)
Oog voor eigenheid

Hoe moet je inspiratie eigenlijk omschrijven? Heeft een bijbeltekst bij voorbaat een betekenis of is het eerder zo dat de lezer die betekenis eraan geeft? Wat is precies het eigene van bijbelse geschiedschrijving? Heeft Joël het over echte sprinkhanen of staan die symbool voor iets anders? Waarom raadt Paulus jonge weduwen de ene keer aan te hertrouwen en de andere keer juist niet?

Alle bijdragen uit deze nieuwe bundel in de TU-Bezinningsreeks hebben het actuele thema ‘hermeneutiek’ als focus. De titel Oog voor eigenheid wijst erop dat bij de uitleg van de Schrift rekening dient te worden gehouden met het eigen karakter van het desbetreffende bijbelgedeelte. Het genre (de literatuursoort) mag mede de blik van uitleggers en lezers sturen.

Aan deze bundel werkten de volgende docenten en oud-studenten van de Theologische Universiteit in Kampen mee: Dean Anderson, Albert Balk, Ruud ter Beek, Koert van Bekkum, Erik de Boer, Rob van Houwelingen, Henk van de Kamp, Myriam Klinker-De Klerck, Gert Kwakkel, Pieter Niemeijer, Rolf van Ommen, Melle Oosterhuis, Hans-Jan Roosenbrand, Kees de Ruijter en Hans de Wolf.

Oog voor eigenheid is deel 17 uit de TU-bezinningsreeks.

http://www.vuurbaak.nl/nl/product/9789055605057/oog-voor-eigenheid.html

All reflection series in one overview?