Naar een nieuwe kerkbijbel. Een handreiking voor het beoordelen van de Nieuwe Bijbelvertaling

TU Bezinningsreeks 2

Henk Room en Wolter Rose (red.) (2001).

All reflection series in one overview?