In den beginne en verder. Een bijbels-theologische reflectie op de schepping

TU Bezinningsreeks 8

G. Kwakkel en P.H.R. van Houwelingen (red.) (2011)

All reflection series in one overview?