Als vrouwen het Woord doen. Over Schriftgezag, hermeneutiek en het waarom van de apostolische instructie aan vrouwen

TU Bezinningsreeks 9

Myriam Klinker-De Klerck (2011)

All reflection series in one overview?