Als geen ander. De God van de profeten

TU Bezinningsreeks 12

Gert Kwakkel (2013)
Een bundel opstellen van prof. dr. Gert Kwakkel

Wat zegt de Bijbel over andere goden? Welk beeld van God rijst er op als we lezen van geweld, kwaad en onheil in het Oude Testament? Hoe reëel zijn Gods beloften? Hoe moeten we Jesaja 53 over de lijdende dienaar van de HEER lezen? Hoe zit het met de verhouding van het Oude en Nieuwe Testament? Wat zegt Paulus precies over de wet in Galaten 3? Wat moeten en kunnen wij vandaag nog met de boodschap van de profeten?

Gert Kwakkel is een vakman met een heldere pen die vragen van hedendaagse Bijbellezers niet omzeilt. In de stimulerende bundel Als geen ander. De God van de profeten komen grote lijnen, heldere overzichten, nauwkeurige exegese en miniatuurdiamantjes samen.

Gert Kwakkel is hoogleraar Oude Testament aan de Theologische Universiteit Kampen en de Faculté Jean Calvin in Aix-en-Provence (Frankrijk). De bundel Als geen ander is samengesteld naar aanleiding van zijn 25-jarige verbondenheid aan de TU Kampen. Ze biedt kerkleden, studenten en predikanten gelegenheid mee te genieten van wat Kwakkel in colleges en spreekbeurten presenteerde aan gerijpt inzicht in Gods Woord.

All reflection series in one overview?