Speelman Dr., H.A. (Herman)

Function:
Onderzoeker
E-mail:
haspeelman@tukampen.nl
View this profile in our research portal »

Publications

Books:

(2019), Spirituele Oecumene: Over de vele vormen van de gezamenlijke en persoonlijke omgang met God, H.A. Speelman en K. van der Zwaag (red.), Kampen: Summum Academic Publications.

(2017), Bij God aan Tafel: Calvijns motieven om wekelijks het avondmaal te vieren, Baarn: Buijten & Schipperhein.

(2017), [Antoine de la Roche Chandieu,] De verdediging van het gereformeerde kerkmodel, vertaald en ingeleid door H.A. Speelman, Apeldoorn: Labarum Academic.

(2016), Melanchthon and Calvin on Confession and Communion:  Early Modern Protestant Penitential and Eucharistic Piety [Academic Studies, 14], with a preface of Bram van de Beek and Paul van Geest, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

(2014), Calvin and the Independence of the Church [Reformed Historical Theology, 25], with a preface of Erik A. de Boer, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

(2014), [Jean Calvin,] Eén met Christus: Een klein traktaat over het  heilig Avondmaal, vertaald en ingeleid door Herman Speelman met een woord vooraf door Paul van Geest, Kampen: Brevier.

(2014), Hoe overleeft de kerk?: Melanchthons Onderricht aan predikanten, met medewerking van Theo Korteweg, Heerenveen: Groen.

(2010), Biechten bij Calvijn: Over het geheim van heilig communiceren, Heerenveen: Groen.

Articles:

(2019), “Melanchthon’s Innovative Contribution on Penance in 1527: A Corrective Addendum to Luther?,” in: Westminster Theological Journal (WTJ) 81, 49–70.

(2019), “The Calvinistic Reformation and the Rise of Pluralism in Europe,” in: K. Boersma and H.J. Selderhuis (eds.), More than Luther: The Reformation and the Rise of Pluralism in Europa, [Refo500 Academic Studies, 55], Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 257-268.

(2019), “The Eucharist as a mysterious representation of Christ,” in: Arts, Portraits and Representation in the Reformation Era. Proceedings of the Fourth Reformation Research Consortium Conference [Refo500 Academic Studies, 37], Patrizio Foresta and Federica Meloni (eds.), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 233-269.

(2019), Coram Deo: Een christendom verbonden met heel de wereld, in: Spirituele Oecumene. Over de vele vormen van de gezamenlijke en persoonlijke omgang met God, H.A. Speelman en K. van der Zwaag (red.), Kampen: Brevier, 241-254.

(2019), [samen met K. van der Zwaag] ‘Spirituele oecumene en het verlangen naar eenheid’ en ‘Nabeschouwing: Perspectieven voor de toekomst’, in: Spirituele Oecumene. Over de vele vormen van de gezamenlijke en persoonlijke omgang met God, H.A. Speelman en K. van der Zwaag (red.), Kampen: Brevier, 19-125 en 719-747.

(2019), [Historisch deel over] Calvijn, in: Handboek Gereformeerd Kerkrecht, H.J. Selderhuis (red.), Utrecht: Kok, 104-126.

(2019), [Jean Calvin,] Geloofsbelijdenis betreffende de Eucharistie, sept. 1537 (Confessio fidei de eucharistia), vertaald en ingeleid door H.A. Speelman, in: Calvijn Verzameld, H.J. Selderhuis (red.), 2 vols, Utrecht: Kok, 317-321.

(2019), [Jean Calvin,] Praefatio op de Latijnse editie van de Geneefse Catechismus en Confessie, maart 1538 (Calvini in editionem Latinam catechismi et confessionis praefatio), vertaald en ingeleid door H.A. Speelman, in: Calvijn Verzameld, H.J. Selderhuis (red.), 2 vols, Utrecht: Kok, 322-333.

(2019), [Jean Calvin,] Kleine verhandeling over het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, 1541 (Petit traicté de la saincte cène de nostre seigneur Jesus Christ), vertaald en ingeleid door H.A. Speelman, in: Calvijn Verzameld, H.J. Selderhuis (red.), 2 vols, Utrecht: Kok, 334-370.

(2019), [Jean Calvin,] Enkele zeer belangrijke hoofdstukken over de kerkelijke tucht te Genève, nov. 1553 [Summa quaedam capita disciplinae ecclesiasticae Genevensis], vertaald en ingeleid door H.A. Speelman, in: Calvijn Verzameld, H.J. Selderhuis (red.), 2 vols, Utrecht: Kok, 775-782.

(2019), [Jean Calvin,] Opdracht aan het volk, [sept.] 1559 (Lettre aux povres fidèles qui sont iniustement diffamez et affligez par le Royaume de France à cause qu’ils desirent de server purement à Dieu … Préface de la Confession de foi faite d’un commun accord par les Églises qui sont dispersées en France), vertaald en ingeleid door H.A. Speelman, in: Calvijn Verzameld, H.J. Selderhuis (red.), 2 vols, Utrecht: Kok, 450-461.

(2019), “A Search for Ecclesiastical Unity in Early Modern French Protestantism,” in: Church Polity, Mission and Unity: Their Impact in Church Life. Proceedings of the International Conference, Princeton, New Jersey, U.S.A., 18 – 20 April 2016, [Church Polity and Ecumenism Global Perspectives 5], Barry Ensign-George and Hélène Evers (eds.), Zürich LIT-Verlag, 35-51.

(2018), “At the Lord’s Table: Calvin’s motives for a frequent celebration of the Holy Supper,” in: Pieter H. Vos (ed.), Liturgy and Ethics: New Contributions from Reformed Perspectives [Studies in Reformed Theology, 33], Leiden: Brill, 149-174.

(2017,) “Calvinism, the Changing Relationship between Church and State and the Origins of Ecclesiastical Plurality in Europe,” in: Gijsbert van den Brink and Gerard den Hertog (eds.), Protestant Traditions and the Soul of Europe, [Ökumenischen Rundschau, 110], Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 41-54.

(2016,) “Calvin on Confession: His Struggle for a New Form of Discipline and our Struggle to Understand his View,” in: Herman J. Selderhuis and Arnold Huijgen (eds.), Calvinus Pastor Ecclesiae: Papers of the Eleventh International Congress on Calvin Research, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 413-426.

(2016), [Maarten Luther,] Brief aan Johan van Staupitz (1518), vertaald en ingeleid door H.A. Speelman, in: Luther Verzameld, H.J. Selderhuis (red.), Utrecht: Kok,58-63.

(2016), [Maarten Luther,] Theologische stellingen bij de disputatie te Heidelberg (1518), vertaald en ingeleid door H.A. Speelman, in: Luther Verzameld, H.J. Selderhuis (red.), Utrecht: Kok, 64-79.

(2016), [Maarten Luther,] Luthers Voorwoord op Onderricht van de visitatoren aan de parochiegeestelijken in het keurvorstendom Saksen (1528), vertaald en ingeleid door H.A. Speelman, in: Luther Verzameld, H.J. Selderhuis (red.), Utrecht: Kok, 895-901.

(2015,) ‘Eucharistische vroomheid in late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Nieuw licht op avondmaal en tucht bij Calvijn’, in: Erik A. de Boer en Harm J. Boiten (red.), Godsvrucht in geschiedenis: Bundel ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. Frank van der Pol als hoogleraar aan de Theologische Universiteit Kampen, Heerenveen: Groen, 191-207.

(2015,) “Man, Freedom, and the Church. Luther, Melanchthon, and Calvin on How to Serve God Freely, within or outside the Power of the Church,” in: Anne Eusterschulte and Hannah Wälzholz (eds.), Anthropological Reformations – Anthropology in the Era of Reformation [Refo500 Academic Studies, 28] Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 319-340.

(2015,) “Melanchthon and Calvin on Confession, Contrition, and Penitence: Daily Practices of Life and Death,” in: Tarald Rasmussen and Jon Oygarden Flaeten (eds.), Preparing for Death, Remembering the Dead [Refo500 Academic Studies, 22], Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 329-350.

(2014,) Distinctly Flexible: A key feature of the Protestant Church Polity, in:  Leo J. Koffeman and  Johannes Smit (eds.), Protestant Church Polity in Changing Contexts II: Proceedings of the International Conference, Utrecht, The Netherlands, 7-10 November 2011 [Church Polity and Ecumenism Global Perspectives, 3], Berlin/ Münster/ Wien: LIT Verlag, 187-192.

(2011,) Visitatie-instructies voor predikanten in keurvorstendom Saksen, vertaald en ingeleid door H.A. Speelman,  in: Frank van der Pol (red.), Philippus Melanchthon Bruggenbouwer, Utrecht: Kok, 332-390.

(2009,) ‘Historische inleiding’, in: Mees te Velde (red.), Confessies: Gereformeerde geloofsverantwoording in zestiende-eeuws Europa, Heerenveen: Groen, 21-109.

Interests

Research Programme
Projects:
The Development of Disciplina in the Context of Genevan Confessions Period: it concerns a combination of five confessional texts from 1557 untill 1562 from Calvin on the one hand, and a scientific study to the origins and the effect of what is sometimes called the third characteristic of the church on the other.
Investigation into Content and Impact of Melanchthon’s Unterricht der visitatoren.
The Reformers and the Liturgy of the Hours.
Subjects:
An edition within the Scripta Ecclesiastica of Calvin’s Ioannis Calvini opera omnia recognita (COR).
Monograph concerning disciplina with Calvin and the later effects in the Netherlands.
Monograph concerning Melanchthon’s Onderricht to ministers.
Monograph concerning the Reformed vision on the Liturgy of the Hours.
Calvin and the Independence of the Church; Calvin’s Confession.

CV

In 1980, I graduated with a degree in theology from the Free University in Amsterdam, focusing on philosophy and systematic theology. During my degree, I spent time in Dordt College in Iowa, USA as well. During my graduate studies from 1990-1993, I specialized in church history.

Besides working as a pastor in many congregations of the Christian Reformed Churches over the past 35 years, I also served as an army chaplain for a year. Previously, I was a dean at International Theological Institute and have taught courses in symbolism at this Institution for distance education for ten years. I have also lectured in church history at the Reformed College in Zwolle for over twenty years. I have also served as a missionary, I have taught apologetics at Hindustan Bible College in Chennai, India, and hermeneutics at the Pacific Islands Bible College on Guam, USA.

Currently, I am Postdoctoral Research Fellow in Early Modern Reformed Theology at the Theological University of Kampen and involved as a visiting lecturer in Ecumenism at the deacon and priest training program at the seminary Bovendonk in Hoeven.

As a pastor and teacher in the field of religion, I received spiritual support from many religious communities, including the Trappists in Berkel-Enschot and the Friars Minor Capuchin in ‘s-Hertogenbosch, as well as from Franciscan communities in Stoutenburg, in Kranenburg and on Guam. On a daily basis, I felt carried and was revitalized by their liturgy of the hours as the basis for a life of prayer.