Kwakkel dr., G. (Gert)

Function:
Professor Oude Testament
E-mail:
gkwakkel@tukampen.nl
View this profile in our research portal »

Publications

Books

Als geen ander. De God van de profeten (TU-Bezinningsreeks 12), Barneveld: De Vuurbaak, 2013.

‘According to my righteousness’. Upright Behaviour as Grounds for Deliverance in Psalms 7, 17, 18, 26 and 44(Oudtestamentische Studiën46), Leiden: Brill, 2002.

De gerechtigheid van Abram. Exegese van Genesis 15 : 6(Kamper bijdragen 35), Barneveld: De Vuurbaak, 1996

Uitgekozen! De bijbel over vragen rond de uitverkiezing, Barneveld: De Vuurbaak, 1990.

Gods liedboek voor zijn volk. Over het lezen en zingen van de psalmen, Barneveld: De Vuurbaak, 1988 (samen met B. Vuijk).

Articles

‘Bekering en schuldbesef in Hosea 6:1-3’, in: E.A. de Boer; H.J. Boiten (eds), Godsvrucht in geschiedenis (afscheidsbundel F. van der Pol), Heerenveen: Groen, 2015, 15-24.

‘De lezer en de betekenis van de tekst’, in: J. de Wolf; P. Niemeijer (eds), Oog voor eigenheid. Genre als blikrichting voor bijbellezers (TU Bezinningsreeks 17), Barneveld: De Vuurbaak, 2015, 61-74.

‘The Reader as Focal Point of Biblical Exegesis’, in: M. te Velde; G.H. Visscher (eds), Correctly Handling the Word of Truth. Reformed Hermeneutics Today, Eugene, OR: Wipf and Stock, 2014, 215-225.

‘“Do Not Be a Fool”. Ecclesiastes 7:16-17 on Excessive Righteousness’, in: S. Enghy (ed.), Ki nem száradó Patak. Gyori István tiszteletére, Sárospatak: Hernád Kiadó, 2014, 9-21.

‘L’existence des autres dieux selon l’Ancien Testament’, in: J.-Ph. Bru (ed.), Contre vents et marées. Mélanges offerts à Pierre Berthoud et Paul Wells, Aix-en-Provence: Kerygma, 2014, 79-92.

‘Idéologie et idolâtrie dans l’Ancien Testament’, in: La Revue réformée 64.5 (= no 268; nov. 2013), 15-30.

‘The Wilderness in Hosea’, in: A. Labahn (ed.), Conceptual Metaphors in Poetic Texts. Proceedings of the Metaphor Research Group of the European Association of Biblical Studies in Lincoln 2009 (Perspectives on Hebrew Scriptures and its Contexts 18), Piscataway, NJ: Gorgias, 2013, 133­-158.

‘Prophets and Prophetic Literature’, in: H.G.L. Peels; S.D. Snyman (eds), The Lion Has Roared. Theological Themes in the Prophetic Literature of the Old Testament, Eugene, OR: Pickwick, 2012, 1-13.

‘Hosea, Prophet of God’s Love’, in: idem, 27-39.

‘Paronomasia, Ambiguities and Shifts in Hos 5:1-2’, in: Vetus Testamentum 61 (2011), 603-615.

‘In het begin. Welke boodschap beluisterde Israël in Genesis 1?’, in: G. Kwakkel; P.H.R. van Houwelingen (eds), In den beginne en verder. Een bijbels-theologische reflectie op de schepping (TU-Bezinningsreeks 8), Barneveld: De Vuurbaak, 2011, 9-24.

‘Er is meer dan Genesis 1. Andere oudtestamentische teksten over de schepping’, in: idem, 25-54.

‘Twee wegen naar het onvoorstelbare. Genesis 1 en de natuurwetenschap’, in: idem, 117-129.

‘“Out of Egypt I Have Called My Son”: Matthew 2:15 and Hosea 11:1 in Dutch and American Evangelical Interpretation’, in: W.Th. van Peursen; J.W. Dyk (eds), Tradition and Innovation in Biblical Interpretation: Studies Presented to Professor Eep Talstra on the Occasion of his Sixty-Fifth Birthday (Studia Semitica Neerlandica 57), Leiden: Brill, 2011, 171-188.

‘The Sinaitic Covenant in the Narrative of the Book of Exodus’, in: J. Van Vliet (ed.), Living Waters from Ancient Springs. Essays in Honor of Cornelis Van Dam, Eugene, OR: Pickwick, 2011, 27-40.

met K. van Bekkum: ‘Een veilige leefwereld voor de mens in dienst van God. Overwegingen bij alternatieve lezingen van het begin van Genesis’, in: Theologia Reformata 53 (2010), 318-335.

‘Under Yhwh’s Wings’, in: P. Van Hecke; A. Labahn (eds), Metaphors in the Psalms (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 231), Leuven: Peeters, 2010, 141-165.

‘Models of Spirituality in the Bible: Abraham, David, Job and Peter’, in: European Journal of Theology 19 (2010), 16-27.

‘Verplichting of relatie: verbonden in Genesis. Henk de Jong en zijn visie op het verbond’, in: J. Bouma e.a. (ed.), Verrassend vertrouwd. Een halve eeuw verkondiging en theologie van Henk de Jong, Franeker: Van Wijnen, 2009,117-130.

‘The Land in the Book of Hosea’, in: J. van Ruiten; J.C. de Vos (ed.), The Land of Israel in Bible, History, and Theology. Studies in Honour of Ed Noort (Supplements to Vetus Testamentum 124), Leiden: Brill,  2009, 167-181.

‘Exile in Hosea 9:3-6: Where and for What Purpose’, in: B.E.J.H. Becking; D. Human (eds), Exile and Suffering: A Selection of Papers Read at the 50th Anniversary Meeting of the Old Testament Society of South Africa OTWSA/OTSSA Pretoria August 2007 (Oudtestamentische Studiën 50), Leiden: Brill 2009, 123-145.

‘Righteousness’, in: T. Longman III; P. Enns (eds), Dictionary of the Old Testament. Wisdom, Poetry & Writings, Downers Grove, IL: InterVarsity, 2008, 663-668.

‘Ésaïe 53: une victime sacrificielle?’, in: P. Wells; P. Berthoud (eds), Sacrifice et expiation. Actes du colloque universitaire organisé les 1er et 2 décembre 2006 par la Faculté libre de théologie réformée d’Aix-en-Provence, Charols: Excelsis, 2008, 80-94.

met C. de Vos: ‘Psalm 69: The Petitioner’s Understanding of Himself, His God, and His Enemies’, in: B.E.J.H. Becking; H.G.L. Peels (eds), Psalms and Prayers. Papers Read at the Joint Meeting of the Society of Old Testament Study and Het Oudtestamentisch Werkgezelschap in Nederland en België, Apeldoorn August 2006 (Oudtestamentische Studiën 55), Leiden: Brill, 2007, 159-179.

‘Benne Holwerda: oudtestamenticus tussen gereformeerde dogmatiek en historisch-kritisch bijbelonderzoek’, in: G. Harinck (ed.), Holwerda herdacht. Bijdragen over leven en werk van Benne Holwerda (1909-1952) (AD Chartas-reeks 10), Barneveld: De Vuurbaak, 2005, 121-149.

‘Oude Testament’, in: A.L.Th. de Bruijne (ed.), Gereformeerde theologie vandaag. Oriëntatie en verantwoording (TU Bezinningsreeks 4), Barneveld: De Vuurbaak, 2004, 31-44.

‘Iemand als Mozes. Deuteronomium 18:9-22 en de identiteit van de profeet’, in: G. Kwakkel (ed.), Wonderlijk gewoon. Profeten en profetie in het Oude Testament (TU Bezinningsreeks 3), Barneveld: De Vuurbaak, 2003, 11-27.

‘“But I Passed by Her Fair Neck.” On Threshing and Yoking in Hosea 10, 11’, in: F. Postma e.a. (eds), The New Things. Eschatology in Old Testament Prophecy. Festschrift for Henk Leene (ACEBT Supplement Series 3), Maastricht: Shaker, 2002, 141–146.

‘Navolging tot op de walletjes. Hosea’s huwelijk volgens Hosea 1, 2 en 3, 1’, in: J.H.F. Schaeffer e.a. (eds), Nuchtere noodzaak. Ethiek tussen navolging en compromis. Opstellen aangeboden aan prof. dr. J. Douma, Kampen: Kok, 1997, 117–125.

‘Een koning aan het woord? Op zoek naar de identiteit van de ik-figuur in de psalmen’, in: R. ter Beek e.a. (eds), Een sprekend begin. Opstellen aangeboden aan Prof. Drs. H.M. Ohmann, bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) te Kampen op 6 december 1993, Kampen: Van den Bergh, 1993, 94-106.

‘Woord en antwoord. Gedachten over het preken over psalmen’, in: Lustrumalmanak FQI 1989, 135-153.

Interests

Function
Professor of Old Testament

Since September 2012, Professor Gert Kwakkel teaches at the Faculté Jean Calvin in Aix-en-Provence (France), on a part-time basis (50%).

Research Programme
Biblical Exegesis and Systematic Theology – Who is Like You Among the Gods? The One and the Three in a Pluralistic Context

Areas of Interest
Prophets and prophecy in the Old Testament
Hosea
The image of God in the Old Testament
Covenants in the Old Testament
Genesis 1 and science
Semantics of central theological term

CV
September 2012 – today

Professor of Old Testament (partime) at Faculté Jean Calvin, Aix-en-Provence

2003-2006

Rector TU Kampen

April 26th 2001

Graduation as PhD (in Theology and Religious Studies) at the State University of Groningen

September 5th 1994

Inaugural lecture about Genesis 15:6: De gerechtigheid van Abram (Abram’s Righteousness)

1993 – today

Professor of Old Testament at TU Kampen

1987-1993

Senior Lecturer semitic languages and history of Old Near Eastern culture at TU Kampen

1985-1987

Minister of the Reformed Church (Liberated) at Beverwijk

1977-1984

Student at TU Kampen (Bachelor and Master)

Other Functions
September 2014 – today

Member of Executive commottee of the Fellowship of Evangelical European Theologians

September 2012 – today

Member of the editorial office of La Revue Réformée

1982 – today

Member of the board of the foundation Kampen – Aix-en-Provence