Klinker-De Klerck Dr., M.G.P. (Myriam)

Function:
Universitair docent Nieuwe Testament en interne vertrouwenspersoon
E-mail:
mklinker@tukampen.nl
View this profile in our research portal »

Publications

Books

Klinker – De Klerck, M., Herderlijke regel of inburgeringscursus? Een bijdrage aan het onderzoek naar de ‘burgerlijke’ ethiek in 1 Timoteüs & Titus. Zoetermeer: Boekencentrum, 2013. (PhD thesis; eerste promotor prof.dr. P.H.R. van Houwelingen (TUK); tweede promotor prof.dr. J.W. van Henten (UvA))

Klinker – De Klerck, M., Als vrouwen het Woord doen. Over Schriftgezag, hermeneutiek en het waarom van de apostolische instructie aan vrouwen. TU-Bezinningsreeks 9; Barneveld: De Vuurbaak, 2011.

Articles and contributions to books

Klinker-De Klerck, M., “‘Volg mij na zoals ik Christus navolg’. Paulus als voorbeeld van navolging” pp.183-186 in H. Schaeffer & G. Tamminga-van Dijk (eds.), Verhalen om te delen. Bij het afscheid van Peter van de Kamp. Amsterdam: Buijten en Schipperheijn, 2018.

Klinker-De Klerck, M., ‘Waar is “het passende” gebleven? Over de geruisloze verschuiving van bij de interpretatie van het zwijggebod voor vrouwen,’ in Schrift 288 (2017) 36-42.

Klinker – De Klerck, M., ‘Paulus en de jonge weduwen’, in: H. de Wolf & P. Niemeijer (red), Oog voor eigenheid. Genre als blikrichting voor bijbellezers (Barneveld: Vuurbaak, 2015) 245-261.

Klinker – De Klerck, M., “Paulus en zijn ‘theosysteem’: een metaperspectief op de discussie rond het nieuwe perspectief,” Van Houwelingen, Peels, Van Bekkum (red.), Nieuwe en oude dingen. Schatgraven in de Schrift(Barneveld: Vuurbaak, 2013).

Klinker-De Klerck, M., “Pasto­ral Rule or Lesson on Assimilation?  Dissertation and Monograph Summary,” in Journal for the Study of Paul and His Letters 3.2(2013)263–268.

Klinker – De Klerck, M., “The Pastoral Epistles: Authentic Pauline Writings,” European Journal of Theology 17 (2008): 101-108.

Academic papers

“If you suffer as a Christian, do not be ashamed” (1 Peter 4:16a). Suffering in the New Testament from a perspective of honor and shame. Lezing voor het Amsterdam New Testament Research Colloquium op 18 mei 2018. Vrije Universiteit Amsterdam.

Ethics in Paul and the Pastoral Epistles. How Fruitful is a Model of Simultaneity?Lezing voor de Facharbeitsgruppe Neues Testament op 4 maart 2013 te Marburg.

1 Timothy 2,8-3,1a: A Survey of the Cruces Interpretum. Lezing voor de Facharbeitsgruppe Neues Testament op 4 maart 2008 te Marburg.

Reviews

Klinker-De Klerck, M., boekbespreking van Erica A. Mathieson, Christian Women in the Geek Papyri of Egypt to 400 CE. (Turnhout: Brepols, 2014) in Theologia Reformata59/4 (2016) 404-405.

Klinker – De Klerck, M., recensie van J.D.G. Dunn, Jesus, Paul and the Gospels (Grand Rapids / Cambridge: Eerdmans, 2011) in Theologia Reformata 56/3 (2013): 282-283.

Papers, articles and lectures (general public)

Klinker-De Klerck, “Liberale ik tegenover gemeenschappelijk belang bij corona-app,” theologenblog in het Reformatorisch Dagblad online op 22 april 2020, onder de titel “Wikken en wegen rond databescherming,” in het Nederlands dagblad online op 22 april 2020.

Klinker-De Klerck, “Verslaafd aan Jezus” Onderweg 13/6 (2020) 22-24.

Klinker-De Klerck “James Dunn was een monument. Zijn werk wordt gekenmerkt door overzicht en inzicht,” theologenblog in het Nederlands Dagblad online op 30 juni 2020. (In het Reformatorisch Dagblad online onder de titel “Nieuwtestamenticus Dunn hielp Paulus’ brieven beter te begrijpen”).

Klinker-De Klerck, “Paulus dichtbij gebracht,” in Nader Bekeken 7-8/27(2020) 280-283. [boekrecensie van Tom Wright, Paulus een biografie, 2019]

Klinker-De Klerck, “Online liturgie wordt snel een product – en zo is het niet bedoeld” theologenblog in het Nederlands dagblad online op 19 oktober in het Nederlands Dagblad op 21 oktober (“Liturgie online is snel product”).

Klinker-De Klerck, “Gaan we schelden?” Onderweg 20/6 (2020) 20-22.

Klinker-De Klerck “Pilatus zou een goede hedendaagse huisfilosoof kunnen zijn,” theologenblog in de het Nederlands Dagblad online op 20 januari 2020. (In het Reformatorisch Dagblad op 19  januari onder de titel “Achter nepnieuws schuilt behoefte aan gemeenschap”)

Klinker – De Klerck, M., “Op schoot bij een bisschop?” theologenblog in de digitale krant van het Nederlands Dagblad op 23 oktober 2018 – in het Reformatorisch Dagblad op 24 oktober 2018 onder de titel “Een christen maakt extra misbruik-slachtoffers”.

Klinker-De Klerck, M., ‘Merkbaar aanwezig’ Onderweg 18/4 (2018) 24-26.

Klinker – De Klerck, M., “Levensgevaarlijk teamwerk,” theologenblog in de digitale krant van het Nederlands Dagblad op 26 juni 2018.

Klinker-De Klerck, M., ‘Hoogstpersoonlijke navolging’ Onderweg 10/4 (2018) 24-26.

‘Kijk naar Jezus: daar begint het echte leven’ Interview door Elise Lengkeek voor de rubriek ‘Ontmoeting’ in Onderweg09/4 (2018): 24-27.

Klinker – De Klerck, M., “Donor en rentmeester,” theologenblog in de digitale krant van het Nederlands Dagblad en het Reformatorisch Dagblad op 6 februari 2018.

Klinker-De Klerck, M., ‘De paradox van de verkondiging’ Onderweg 02/4 (2018) 22-24.

Theologenblog “Goede burgerschapsvorming is inderdaad ‘cruciaal’” Nederlands Dagblad online 14 november 2017 /  Reformatorisch Dagblad online onder de titel: “Goede hemelburgers zijn vrienden van het kruis” 14 november 2017.

R. van Houwelingen, M. Klinker-De Klerck, ‘De liefde: een persoonsbeschrijving,’ Onderweg 20/3 (2017) 44-47.

Klinker-De Klerck, M., ‘Kennis is kracht’ Onderweg 19/3 (2017) 20-22.

Rob van Houwelingen, Myriam Klinker, Hans Schaeffer, “Wat de zwijgteksten willen zeggen,” in Nederlands Dagblad 28 september 2017.

Klinker-De Klerck, M., ‘De weg is vrij, de schaamte voorbij’ Onderweg 11/3 (2017) 20-22.

Theologenblog “En marche les Chrétiens” Nederlands Dagblad online / Reformatorisch Dagblad online 9 mei 2017. Ook verschenen in Nederlands Dagblad 10 mei 2017 onder de titel: ‘Alle mensen broer en zus’.

Theologenblog “Liefdesbeginsel in plaats van Rutte’s fatsoen” Nederlands Dagblad online / Reformatorisch Dagblad online 4 februari 2017.

Klinker-De Klerck, M., ‘Onder het mes’ Onderweg 3 (2017) 20-22.

Lezing Assen-Peelo 24 januari 2017: Ongeschikt, ondergeschikt of geschikt? Vrouwen in de wereld van het Nieuwe Testament

Lezing voor de KR van de Koningskerk Zwolle Zuid 21 januari 2017: toelichting op rapport Deputaten M/V en ambt “Samen dienen”

Gemeenteavond Zwolle Zuid 30 januari 2017: toelichting op rapport Deputaten M/V en ambt “Samen dienen”

Lezing voor de Classis Assen 1 april 2017:  toelichting op rapport Deputaten M/V en ambt “Samen dienen”

Paulus apostel. Cursus van vier avonden over Paulus voor de gemeente van Zwolle Zuid (18 september, 2, 16 en30 oktober 2017)

Workshop op de studiedag nav. Gereformeerde Hermeutiek Vandaag (samen met Rob van Houwelingen): De Ongemakkelijkste zwijgtekst (29 september 2017)

Klinker – De Klerck, M., ‘Is lijden verdragen genade?’, Onderweg 23 (2016) 22-23.

Klinker – De Klerck, M., ‘Vrijheid, vakantie en vitaminegebruik’, Onderweg 15 (2016) 22-23.

Klinker – De Klerck, M., ‘Metamorfose door Gods Geest’, Onderweg 7 (2016) 26-27.

Lezing op het Paascongres 15 april 2016: Vrijblijvende vrijheid?! Paulus over vrij zijn

Lezing Assen-Marsdijk 15 juni 2016: M/V in de kerk. Over hermeneutiek

Workshop schooldag Kampen 24 september 2016: Geloofsverantwoording en de grens

Gemeenteavond te Emmeloord op 16 november 2016 met het materiaal van deputaten M/V in de Kerk. M/V in de Kerk

Klinker – De Klerck, M., ‘Tille, tille’, Onderweg 23 (2015) 22-23.

Klinker – De Klerck, M., ‘Eer van je werk’,Onderweg 16 (2015) 22-23.

Klinker – De Klerck, M., ‘Met Jezus in het paradijs’,Onderweg7 (2015) 40-41.

Lezing voor de Kerkenraad van Sint Jans Klooster 5 februari 2015: Paulus: apostel en theoloog

Winterlezing CGK Zwolle 15 maart 2015: Heb oog voor je bril. Over het belang van hermeneutisch bewustzijn

Avondcollege AKZ+  Kampen 20 mei 2015: Paulus en Korinte. Apostel en gemeente in gesprek

Klinker – De Klerck, M., “Jahwe geeft je vleugels,” De Reformatie 90/7 (2014): 143.

Klinker – De Klerck, M., “Nooit meer herfst,” De Reformatie89/24 (2014): 531.

Klinker – De Klerck, M., “Vrouwen in functie,” Wegwijs 68 (2014):8-10.

Avondcollege AKZ+ Zwolle 18 maart 2014: Paulus als apostel en theoloog.

Avondcollege AKZ+ Zwolle 23 april 2014:  Ben ik geen apostel?!

Lezing op de Bondsdag van de Gereformeerde Studiebond 15 mei 2014: Vrouwen in het Nieuwe Testament

Drie hoofdstukken in Rob van Houwelingen en Reinier Sonneveld (red.), Ongemakkelijke teksten van de apostelen. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 2013.

Klinker-De Klerck, M., “Jezus’ stamboom,” De Reformatie 89/2 (2013): 46-47.

Workshop schooldag Kampen 28 september 2013. Het profiel van een apostel

Twaalf hoofdstukken in: Rob van Houwelingen en Reinier Sonneveld (red.), Ongemakkelijke teksten van Paulus. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 2012 [populariserend].

Houwelingen, P.H.R. (van) en M.G.P. Klinker-De Klerck,  “Paulus in perspectief,” De Reformatie 87 (2012): 564-566.

Klinker-De Klerck, M., “Een streepje voor, ” De Reformatie 87 (2012): 266-267.

Klinker-De Klerck, M., “Er vol voor gaan,” De Reformatie 87 (2012):342-343.

Klinker-De Klerck, M., “Hermeneutiek: een identiteitskwestie,” De Reformatie 86 (2011): 348-350.

Houwelingen, P.H.R. (van) en M.G.P. Klinker-De Klerck, “Christen-zijn in familieverband” en “De kerkfamilie op Kreta. Een bijbelstudie over Titus 2:1-10”, in De Reformatie 87 combinummer met Opbouw 21 (2011): 30-32 en 56-59.

Klinker-De Klerck, M., “Man en vrouw in bijbels perspectief,” De Reformatie 85 (2009): 193.

Interests

Functions and Areas of Interest
Biblical Studies, New Testament & Christian origins, Apostle Paul & Pauline letters, Pastoral Epistles, Hermeneutics, Biblical theology

Functions and memberships
• Assistant Professor of New Testament

• Member of the Studiosorum Novi Testamenti Conventus (SNTC)

• Member of the Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion (NOSTER)

• Member of the Society of Biblical Literature (SBL)

Research program
Biblical Exegesis and Systematic Theology (BEST)

CV
2016 – present Assistant Professor of New Testament – Theological University, Kampen (NL)

2013 – 2016 Lecturer New Testament and Greek – Theological University, Kampen (NL)

2004 – 2013 PhD-student New Testament Studies – Theological University, Kampen (NL)

1999 – 2003 Teacher of religion Heilig-Hartinstituut Heverlee (B)

1997 – 1999 Licentiate degree Theology – Catholic University, Leuven (B)

1995 – 1997 Licentiate degree Religious Studies – Catholic University, Leuven (B)

1993 – 1995 Baccalaureus degree Philosophy – Catholic University, Leuven (B)

1987 – 1993 Secondary School ( Greek/Latin) – Heilig-Hartinstituut, Herverlee (B)