Harinck Prof. dr., G. (George)

Function:
Hoogleraar geschiedenis neocalvinisme
E-mail:
gharinck@tukampen.nl
View this profile in our research portal »

Publications

Bundles

(with Beatrice de Graaf) ‘Een probleem van orde. Religie op de nationale veiligheidsagenda,drie voorbeelden van 1813 tot heden’, Religie en Samenleving 7, nr. 2 (2012) 141-165.

(with Anne Jacob van Omme) ‘Schilders Amerikaanse reis van 1939’, in: Marius van Rijswijk, Marinus de Jong, Pieter Kars van de Kamp en Maarten Boersema (red.), Wie is die man? Klaas Schilder in de eenentwintigste eeuw (Barneveld 2012) 261-323.

‘“Schuring die scheuring dreigt te worden.” De Christelijke Gereformeerde Kerk en de afscheiding in de Reformed Church in America vanwege de vrijmetselarij (1882)’, in: Harinck en Te Velde, 175 jaar Afscheiding van 1834, 95-131.

‘Barmen and Historiography’, in: Gunter Thomas, Rinse H. Reeling Brouwer and Bruce McCormack (eds.), Dogmatics after Barth. Facing Challenges in Church, Society and the Academy (Leipzig 2012) 153-166.

‘Inleiding’, in: Marius van Rijswijk, Marinus de Jong, Pieter Kars van de Kamp en Maarten Boersema (red.), Wie is die man? Klaas Schilder in de eenentwintigste eeuw (Barneveld: De Vuurbaak, 2012) 9-16.

‘Gods soevereiniteit en de inrichting van de samenleving’, De Reformatie, 87, nr. 13 (23 maart 2012) 276-279.

‘Het neocalvinisme en de Franse revolutie’, De Reformatie 87 (7 september 2012) 538-539

Redactie van ‘175 jaar Afscheiding van 1834’, Barneveld: Vuurbaak, 2012.

‘Zoo moet toch wel alles en alles kapot gaan in de wereld.’ Doodsstrijd en godsvrede rondom Holwerda’s Amersfoortse pastorie in 1944’, in: Wim Berkelaar en Gerard Raven (red.), Kerkscheuring in oorlogstijd. Oorlog en Vrijmaking in Amersfoort en Utrecht (Barneveld : Vuurbaak, 2011) 59-84

(met Ernst Hooiveld) ‘De deur die telkens weer open wil zwaaien. Doorgaande reformatie contra kampervaring’, in: Harinck en Klei, Pieter Jongeling. Boegbeeld van de vrijgemaakte wereld (Barneveld : Vuurbaak, 2011), 45-54

Articles

‘Why Was Bavinck in Need of a Philosophy of Revelation?’James Bowlin (ed.), The Kuyper Center Review, Volume Two: (Grand Rapids/Cambridge 2011) 27-42

‘The Religious Character of Modernism and the Modern Character of Religion: A Case Study of Herman Bavinck’s Engagement with Modern Culture’, Scottish Bulletin of Evangelical Theology 29:1 (Spring 2011) 60-77

Interests

Function
Professor of History of the Reformed Churches in the Context of Dutch Protestantism

Other Functions
Columnist ‘Nederlands Dagblad’

Chairman of the redaction of the magazine for Dutch Church History after 1800

Redactor of the yearbook for the history of the Dutch protestantism

Member of the Board of Foundation ZASM (Nederlands-Zuidafrikaanse culturele betrekkingen)

Chairman Prof. dr. K. Schilder Stichting

Vice-president Foundation ‘De Honderd Gulden Reis’

Secretary C.J. de Vogel Foundation for the promotion of studies in Ecumenics

Areas of Interest
The history of Neo-Calvinism in its international context.

The history of Reformed Protestantism after 1800

Research Programme
Reformed Traditions in Secular Europe

Project: Manual Neo-Calvinism

CV
2007-heden

Professor history of the Neo-Calvinism at the Free University Amsterdam.

2003-heden

Director Historical Documentation Centre.

2003-heden

Professor of history at the Theological University of the Reformed Churches, Kampen.

2001

Visiting scholar Princeton Theological Seminary, Princeton, USA

1997-heden

Director of the Archive- and Documentation Centre of the Reformed Churches, Kampen.

1985-2003

Employee at the Historical Documentation Centre Free University.

1976-1984

Study history at the university in Leiden