Dekker prof. dr., J. (Jaap)

Function:
Professor of Biblical Studies and Christian Identity (Henk de Jong-Chair), Director of Education
E-mail:
jdekker@tukampen.nl
View this profile in our research portal »

Publications

Publications in English (for downloads, see https://tukampen.academia.edu/JaapDekker)

2019: Bookreview of Douglas J. Moo and Jonathan A. Moo, Creation Care: A Biblical Theology of the Natural World, Biblical Theology for Life (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2018). In: Journal of Reformed Theology 13/3-4 (2019), 342-343.

2018: ‘Stilling or Stirring Up the Sea? The Translation of Isaiah 51:15’, in: Koert van Bekkum, Gert Kwakkel et al. (eds), Biblical Hebrew in Context: Essays in Semitics and Old Testament Texts in Honour of Professor Jan P. Lettinga, Oudtestamentische Studiën 75 (Leiden: Brill, 2018), 100-113.

2018: ‘“Tho Whom Will You Liken Me and Make Me Equal?’: The Isaianic Message of the Uniqueness of YHWH in the Context of Religious Pluralism’, in: J. Dekker & G. Kwakkel (eds.), Reading and Listening: Meeting One God in Many Texts, Festschrift for Eric Peels on the occasion of his 25th jubilee as Professor of Old Testament Studies, ACEBT 16 (Bergambacht: 2vm, 2018), 101-109.

2018: J. Dekker & G. Kwakkel (eds), Reading and Listening: Meeting One God in Many Texts, Festschrift for Eric Peels on the occasion of his 25th jubilee as Professor of Old Testament Studies, ACEBT 16 (Bergambacht: 2vm, 2018).

2017: ‘Sacra Scriptura Sui Ipsius Interpres: Reinterpretation in the Book of Isaiah’, in: Hans Burger, Arnold Huijgen et al. (eds), Sola Scriptura: Biblical and Theological Perspectives on Scripture, Authority and Hermeneutics, Studies in Reformed Theology 32 (Leiden: Brill, 2017), 195-215.

2017: ‘The High and Lofty One Dwelling in the Heights and with his Servants: Intertextual Connections of Theological Significance between Isaiah 6, 53 and 57’, Journal for the Study of the Old Testament 41/4 (2017), 475-491.

2017: ‘The Concept of Torah in the Book of Isaiah’, in: Klaas Spronk, Hans Barstad (eds.), Torah and Tradition: Papers Read at the Joint Meeting of the Society for Old Testament Studies and the Oudtestamentische Werkgezelschap, the University of Edinburgh 20th July – 23rd July 2015, Oudtestamentische Studiën 70 (Leiden: Brill, 2017), 118-134.

2017: ‘God and the Dragons in the Book of Isaiah’, in: Koert van Bekkum, Jaap Dekker, Henk van de Kamp and Eric Peels (eds.), Playing with Leviathan: Interpretation and Reception of Monsters from the Biblical World, Themes in Biblical Narrative 21 (Leiden: Brill 2017), 21-39.

2017: K. van Bekkum, J. Dekker, H.R. van der Kamp & H.G.L. Peels (eds.), Playing with Leviathan: Interpretation and Reception of Monsters from the Biblical World, Themes in Biblical Narrative 21 (Leiden: Brill 2017).

2016: ‘A Christian reading of the Book of Isaiah’, Lux Mundi35/1 (2016), 7-8.

2012: ‘Isaiah: Prophet in the Service of the Holy One of Israel.’ In: H.G.L. Peels & S.D. Snyman (eds.), The Lion Has Roared: Theological Themes in the Prophetic Literature of the Old Testament (Eugene: Wipf and Stock, 2012), 40-64.

2012: ‘The Servant and the Servants in the Book of Isaiah’, Sárospataki Füzetek 16/3-4 (2012), 33-45.

2009: ‘Bind up the Testimony: Isaiah 8:16 and the Making of the Hebrew Bible’. In: Raymond de Hoop, Marjo Korpel and Stanley Porter (eds.), The Impact of Unit Delimitation on Exegesis, Perikope 7 (Leiden: Brill, 2009), 63-88.

2007: Zion’s Rock-Solid Foundations. An Exegetical Study of the Zion Text in Isaiah 28:16, Oudtestamentische Studiën 54 (Leiden: Brill, 2007).

Publications in Dutch

2019: ‘Jona versus Abraham. Het Jona-verhaal als literaire profetie’, Schrift 51/4 [nr. 296: Jona en zijn irritante God] (2019), 18-23.

2019: ‘Het vooruitzicht van een goede maaltijd. Eten en drinken als evangelie in het boek Jesaja’, in: Jaap Dekker, Kees de Groot en Jan van Helden (eds), Dan is het aardse leven goed. Theologische opstellen aangeboden aan dr. Ad van der Dussen, TU-Bezinningsreeks 22 (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 2019), 37-49.

2019: Jaap Dekker, Kees de Groot en Jan van Helden (eds), Dan is het aardse leven goed. Theologische opstellen aangeboden aan dr. Ad van der Dussen, TU-Bezinningsreeks 22 (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 2019).

2018: ‘Resultaten uit het verleden bieden garantie voor de toekomst. God en de zeemonsters in het boek Jesaja’, in: Koert van Bekkum, Jaap Dekker et al. (eds), Spelen met Leviatan. Monsters in Bijbel, theologie, religie en kunst, Apeldoornse Studies 71 / TU-Bezinningsreeks 19 (Amsterdam: Buiten en Schipperheijn, 2018), 45-66.

2018: Koert van Bekkum, Jaap Dekker et al. (eds), Spelen met Leviatan. Monsters in Bijbel, theologie, religie en kunst, Apeldoornse Studies 71 / TU-Bezinningsreeks 19 (Amsterdam: Buiten en Schipperheijn, 2018).

2018: ‘Streef naar Schriftgeleerde profetie’, Onderweg 4/1 (2018), 30-31.

2017: ‘Tora in het boek Jesaja. Kanttekeningen bij de vertaling van Jesaja 51:4b en 7′, Met Andere Woorden 37/2 (2017), 42-49.

2017: ‘Zou de rechter van heel de aarde geen recht doen? Het uitroeiingsbevel als struikeltekst’, Onderweg 3/5 (2017), 30-31.

2016: ‘Jesaja en de doxa van Jezus. Kanttekeningen bij de vertaling van Joh. 12:41 in de Bijbel in Gewone Taal’, Met Andere Woorden 35/1 (2016), 2-7.

2016: ‘De monsters van onze angst’, Onderweg 2/19 (2016), 28-29.

2016: ‘Grenzen doorbroken’, in: Werkgroep Gereformeerd Appèl (ed.), Om Christus’ wil. Kerkelijke eenheid in overdenkingen en gebeden, jubileumbundel ter gelegenheid van 25 jaar Gereformeerd Appèl (s.l.: Gereformeerd Appèl, 2016), 202-205.

2015: ‘“Ik zal de HEER niet meer zien…” (Jesaja 38:11) Sterven en stervensangst in het Oude Testament’, in: H.J. Selderhuis (ed.), Geen ontkomen aan: Sterven in Bijbels perspectief, Apeldoornse Studies 65 (Apeldoorn: Theologische Universiteit Apeldoorn, 2015), 7-31.

2015: ‘Licht voor de volken. Lucas’ gebruik van Jesaja 49,6 in Handelingen 13,47′, in: G.C. den Hertog, M.C. Mulder & Th. van Spanje (eds.), Acta, afscheidsbundel Teus Hofman(Heerenveen: Groen, 2015), 55-66.

2015: ‘Jesaja doelde op Jezus…’ Een christelijke kijk op God in het boek Jesaja (inaugurele rede), Apeldoornse Studies 64 (Apeldoorn: Theologische Universiteit Apeldoorn, 2015).

2015: ‘Een christelijke lezing van het boek Jesaja’, TUA INzicht19/2 (2015), 24-25.

2014: ‘Is de God van het Oude Testament gevaarlijk? Bijbels-theologische overwegingen naar aanleiding van Ex. 4,24-26’, Theologia Reformata 57/4 (2014), 331-340.

2013: ‘Eenheid en auteurschap van Jesaja’. In: Koert van Bekkum, Rob van Houwelingen en Eric Peels (red.), Nieuwe en oude schatten. Schatgraven in de Schrift, TUBezinningsreeks 12 (Barneveld: Vuurbaak, 2013), 129-146.

2013 Profetieën van Jesaja over de knecht van de Heer, Luisteroefeningen (Zoetermeer: Boekencentrum, 2013).

2013: ‘De Dode Zeerollen: een inkijkje in Jezus’ leefwereld’, Opbouw 57/22 (2013), 20-22.

2013: ‘Het Christusraam: zicht op voleinding. Eeuwigheidsbesef in de Lasonderkerk (2)’, Opbouw 57/15 (2013), 20-24.

2013: ‘Het Mozesraam: zicht op vervulling. Eeuwigheidsbesef in de Lasonderkerk (1)’, Opbouw 57/14 (2013), 20-24.

2012: ‘Leerlingen en knechten van de HEER. Een belangrijk scharnierpunt in het boek Jesaja’, Met Andere Woorden 31/4 (2012), 43-46.

2012: ‘Het verhaal van de knecht in het boek Jesaja’, Soteria29/4 (2012), 7-19.

2011: ‘Waarom zou ik de profeten lezen? (3) Op weg naar een nieuwe wereld’, Opbouw 55/24 (2011), 28-29.

2011: ‘Waarom zou ik de profeten lezen? (2) God als brullende leeuw’, Opbouw 55/23 (2011), 20-21.

2011: ‘Waarom zou ik de profeten lezen? (1) Dichtbij Jezus komen’, Opbouw 55/22 (2011), 22-23.

2011: ‘De kern van Israëls geloof. De oudtestamentische boodschap van verlossing, schepping en zegen’, Opbouw55/23 (2011), 15-17.

2011: ‘Jesaja en Paulus in Afrika. Samen met alle heiligen’, De Reformatie 86/16 (2011), 360-361.

2011: ‘Jesaja en Paulus in Afrika. Nederlandse theologen doceren aan de FATEB’, Opbouw 55/7 (2011), 21-22.

2010: ‘De grondvesting van de aarde. Schepping en geschiedenis in het boek Jesaja’. In: Het stralend teken. 60 jaar exegetische vergezichten van dr. D. Holwerda (Franeker: Van Wijnen, 2010), 28-45.

2010: ‘De zegen van Abraham. Schriftstudie naar Gen. 12:2-3’, Vrede over Israël (uitgave van CGK Deputaten ‘Kerk en Israël’) 54/3 (2010), 3-6.

2010: ‘Schepping op het ritme van de week. Overwegingen bij het eerste hoofdstuk van de Bijbel (3), Opbouw 54/3 (2010), 14-16.

2010: ‘Niet als chaos schiep Hij de aarde. Overwegingen bij het eerste hoofdstuk van de Bijbel (2)’, Opbouw 54/2 (2010), 16-17.

2010: ‘Openingswoorden vol spanning. Overwegingen bij het eerste hoofdstuk van de Bijbel (1)’, Opbouw 54/1 (2010), 18-20.

2009: ‘De leesbril van Henk de Jong. Overwegingen bij het zandlopermodel’. In: J. Bouma e.a. (red.), Verrassend vertrouwd. Een halve eeuw verkondiging en theologie van Henk de Jong (Franeker: Van Wijnen, 2009), 102-116.

2009: ‘Het enig noodzakelijke. Overwegingen bij een irriterend Bijbelverhaal’, Opbouw 53/11 (2009), 22-23.

2008: ‘Hij zal een man van rust zijn…’ Over de theologie en boodschap van het boek Kronieken’ (n.a.v. 1 Kron. 17), Soteria 25/1 (2008), 51-61.

2008: ‘Kerk als parochie. Vreemdelingschap in een missionaire context’, Opbouw 52/10 (2008), 14-16.

2008: ‘Maltese vriendelijkheid. Spiegel voor westerse christenen’, Opbouw 52/8 (2008), 6-7.

2007: Jesaja. Het vijfde evangelie, Luisteroefeningen (Zoetermeer: Boekencentrum, 2008).

2007: ‘Herschreven heilsgeschiedenis. Geschiedschrijving en toekomstverwachting in Ezechiël 20’, Theologia Reformata50 (2007), 267-284.

2007: ‘Het Oude Testament in beweging (2). Jesaja spreekt nog altijd voort’ (n.a.v. C. Houtman, De Schrift wordt geschreven. Op zoek naar een christelijke hermeneutiek van het Oude Testament, Zoetermeer: Boekencentrum, 2006), Opbouw 51/12 (2007), 12-14.

2007: ‘Het Oude Testament in beweging (1). Hoe Jesaja een geschrift werd’ (n.a.v. C. Houtman, De Schrift wordt geschreven. Op zoek naar een christelijke hermeneutiek van het Oude Testament, Zoetermeer: Boekencentrum, 2006), Opbouw 51/10 (2007), 3-5.

2006: ‘Vrees voor naamschade bij de volken. Kanttekeningen bij Ezechiël 20 in de NBV’, Met Andere Woorden 25/4 (2006), 13-21.

2005: ‘Een rem op onze killing power’, Opbouw 49/23 (2005), 5-6.

2005: ‘Samen zullen zij de HEER dienen’, (n.a.v. Jes. 19,23-25), Opbouw 49/18 (2005), 56.

2004: De rotsvaste fundering van Sion. Een exegetisch onderzoek naar het Sionswoord van Jesaja 28,16(Zoetermeer: Boekencentrum: 2004).

2003: ‘Profetische geschiedschrijving (n.a.v. 1 Kron. 28)’, Theologia Reformata 46/4 (2003), 299-303.

2003: ‘Meer dan Jona (8): Goede Vrijdag en Pasen’, Opbouw47/9 (2003), 3-4.

2003: ‘Meer dan Jona (7): Jona’s onbekeerlijkheid’, Opbouw47/8 (2003), 3-4.

2003: ‘Meer dan Jona (6): De mannen van Nineve geloofden God’, Opbouw 47/7 (2003), 34.

2003: ‘Meer dan Jona (5): Vrede voor de stad?’, Opbouw 47/6 (2003), 3-4.

2003: ‘Meer dan Jona (4): Jona’s onvruchtbare vroomheid’, Opbouw 47/5 (2003), 3-4.

2003: ‘Meer dan Jona (3): Jona’s afdaling in het dodenrijk’, Opbouw 47/4 (2003), 3-4.

2003: ‘Meer dan Jona (2): Jona als tegenpool van Abraham’, Opbouw 47/3 (2003), 3-4.

2003: ‘Meer dan Jona (1)’, Opbouw 47/2 (2003), 27-28.

2001: ‘De zondag (2)’, Opbouw 45/18 (2001), 360-362.

2001: ‘De zondag (1)’, Opbouw 45/17 (2001), 340-342.

1999: ‘Johannes, theoloog van de Geest’, Opbouw 43/20 (1999), 383-386.

1994: J. Bouma, J. Dekker et al., Begeleidend schrijven, 25 jaar Theologische Studie Begeleiding (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 1994).

TSB-lezingen (downloads via https://tukampen.academia.edu/JaapDekker)

2005: ‘De Bijbel als boek voor mensen die van lezen houden…?’ (n.a.v. Jan Fokkelman & Wim van Weren (red.), De Bijbel Literair. Opbouw en gedachtengang van de bijbelse geschriften en hun onderliggende relaties, Zoetermeer 2003).

2005: ‘Het gebruik van het Oude Testament in het Nieuwe Testament, toegespitst op het boek Jesaja.’

2004: ‘De Bijbelse Theologie van Peter Stuhlmacher.’

2003: ‘Iets over de theologie van Kronieken. Bijdrage aan de TSB-exegesedag.’

2002: ‘Is Jona ook onder de profeten? De hermeneutiek van het boek Jona.’

2001: ‘Matteüs 24. Een exegetische verhandeling. Bijdrage aan de TSB-exegesedag.’

2001: ‘Recente ontwikkelingen in de theologie van het Oude Testament.’

2000: ‘Hoeveel goden had Israël eigenlijk precies?’ (n.a.v. B. Becking en M. Dijkstra (red.), Eén God alleen …? Over monotheïsme in Oud-Israël en de verering van de godin Asjera, Kampen 1998).

2000: ‘Theologie van Paulus’ (n.a.v. Tom Wright, Paulus van Tarsus. Een kennismaking met zijn theologie, Zoetermeer 1998).

1999: ‘De doorwerking van Jesaja 6 in het Nieuwe Testament. Bijdrage aan de TSB-exegesedag.’

1999: ‘Het roepingsvisioen van de profeet Jesaja. Bijdrage aan de TSB-exegesedag.’

1999 ‘Het evangelie naar Johannes, een omstreden evangelie’ (n.a.v. P.H.R. van Houwelingen, Johannes. Het evangelie van het Woord, Kampen 1997).

Interests

Functions:

Professor of Biblical Studies and Christian Identity (Henk de Jong-Chair)

Other Functions:

Visiting Professor at Faculté de Théologie Evangélique Shalom, N’Djamena, Republic of Chad

Member of Supervisory Board of the Reformed College Greijdanus, Zwolle, the Netherlands

Areas of Interest:

My research is on the Theology of the Book of Isaiah. The intended result of my project is a series of peer-reviewed articles on several theological themes that are important from a biblical theological perspective and relevant for understanding the contribution of the Book of Isaiah to the Christian Gospel. These articles are meant to clear the way to a monograph on the biblical theological contours of the Book of Isaiah.

Research Program:

‘Discrimating Love’ (Biblical Exegesis and Systematic Theology)

Project: ‘Biblical Theological Contours of the Book of Isaiah’

CV

2018-heden Bijzonder Hoogleraar Bijbelonderzoek en christelijke identiteit (Henk de Jong-leerstoel) Theologische Universiteit Kampen

2017-heden Raad van Toezicht Greijdanus Zwolle

2016-heden Gastdocent Theologische faculteit N’Djamena, Tsjaad

2014-2018 Bijzonder hoogleraar Bijbelonderzoek en identiteit in Ned. Geref. perspectief (Henk de Jong-leerstoel) Theologische Universiteit Apeldoorn

2013-2019 Voorzitter A Rocha Enschede

2013- 2017 Voorzitter Raad van Identiteit Greijdanus Zwolle

2011 Gastdocent Theologische faculteit Bangui, Centraal Afrika

2008-2019 Predikant Ned. Geref. Kerk Enschede

2006-2014 Docent bijbelvakken Ned. Geref. Predikantenopleiding

2004 PhD Theologische Universiteit Apeldoorn (cum laude)

1999-2008 Predikant Ned. Geref. Kerk Amstelveen

1998-2005 Studiebegeleider Theologische Studiebegeleiding

1993-1999 Predikant Ned. Geref. Kerk Nijverdal

1991-1992 Assyriologie Rijksuniversiteit Leiden

1985-1993 Theologische Universiteit Apeldoorn

1980-1985 Christelijk Lyceum Nassau Veluwe Harderwijk