van den Broeke Dr., C. (Leon)

Function:
Universitair hoofddocent Kerkrecht
E-mail:
cvandenbroeke@tukampen.nl
View this profile in our research portal »

Publications

“The composition of reformed church orders: A theological, reformed and juridical perspective,” in: In die Skriflig / In Luce Verbi 52/2 (2018), 1-9 https://doi.org/10.4102/ids.v52i2.2351
 
“Vrijheid van lijkbezorging? Religie, democratische rechtsstaat en de Wet op de lijkbezorging,” in: Kerk en Theologie jrg. 69 (2018) no. 4, 343-358.
 
“Het recht op het geweten: Het ambtsgeheim en het biechtgeheim tussen het statelijke en religieuze recht,” in:Zicht: Tijdschrift voor gereformeerd zicht op politiek en maatschappij, 2018-3, 38-43.
 
“Rechtstaat, religie en minderheden: Overheid en godsdienst,” in: Idee: Tijdschrift voor sociaal-liberalisme(2018) no. 202, 28-33.
 
“Biografie,” in: De collectioneur: De kerkrechtelijke nalatenschap van D. Deddens, Kampen: Summum Academic Publications, 2018, 27-100 (Deddens Kerkrecht Serie 1).
 
De collectioneur: De kerkrechtelijke nalatenschap van D. Deddens, Kampen: Summum Academic Publications, 2018 (Deddens Kerkrecht Serie 1), 456pp
 
Interview door Albert-Jan Regterschot in: Reformatorisch Dagblad 2 oktober 2018, 14.
https://www.rd.nl/kerk-religie/boek-vormt-eerbetoon-aan-specialist-en-bibliofiel-d-deddens-1.1516990https://www.rd.nl/kerk-religie/theologen-rutgers-greijdanus-en-deddens-verbonden-anderhalve-eeuw-kerkgeschiedenis-1.1517482
 
Kroniek: “The Classis and Presbytery at Issue, Kampen 22-23 mei 2018,” in: Tijdschrift voor Theologie (2018), 297-298.
 
“Tussenregenten, uitvoerders of leiders met autoriteit? F.L. Rutgers en H.C. 
Rutgers over kerkelijke deputaten,” in: Leon van den Broeke en George Harinck (red.), 
Nooit meer eene nieuwe hiërarchie!De kerkrechtelijke nalatenschap van F.L. Rutgers,
Hilversum: De Vuurbaak, 2018 (ADChartasreeks 34), 86-107.
 
Leon van den Broeke en George Harinck (red.), Nooit meer eene nieuwe hiërarchie!De kerkrechtelijke nalatenschap van F.L. Rutgers, Hilversum: De Vuurbaak, 2018 (ADChartasreeks34), 199pp.
 
Book review: Religion and Politics in the European Union: The Secular Canopy FranÇois Foret Cambridge University Press, Cambridge, 2015, Cambridge Studies in Social Theory,Religion and Politics, xiv + 232 pp (hardback £64.99) ISBN: 978-1-107-08271-7, in: Ecclesiastical Law Journal vol. 20/3 (2018), 354-356.DOI: 10.1017/S0956618X1800056X}
 
“Van sacrament naar contract? Verbonden in ‘liefde en trouw voor Gods aangezicht’,” in: Kerk en Theologie jrg. 69 (2018) no. 3, 201-212.
 
“De predikant: Van kostenpost naar krediet,” Onderweg jrg. 4, n°. 13, 23 juni 2018, 6-9
 
Boekje: Geloven in de classis, Zoetermeer: Boekencentrum, 2018, 72 pp.
 
Artikel “Waartoe is de classis op aarde,” Woord en Dienst jrg. 67, n°. 6-7 (2018), 12-13
 
“Regionale (re)organisatie: Classicaal bestuur en provinciaal kerkbestuur rond 1816,” in: Fred van Lieburg en Joke Roelevink (eds.), Ramp of redding? 200 jaar Algemeen Reglement voor  het Bestuur der Hervormde Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden (1816-2016), Utrecht: Boekencentrum, 2018, 59-75
 
Interview “Het verschil tussen afzetten en uit het ambt ontheffen,” Reformatorisch Dagblad 30 maart 2018
 
Interview door Gerard ter Horst, “Ook kerkleden stappen vrij makkelijk naar rechter,” Nederlands Dagblad 20 januari 2018
 
 
2017
“Kruiningen en Kerkrecht: Kerkstrijd als sociale machtsstrijd,” op: http://www.centre-religion-law.org/nl/actueel/57-kruiningen-en-kerkrecht-kerkstrijd-als-sociale-machtsstrijd
 
Interview met Leon van den Broeke door Paul de Jong, “Geen plaats voor godvrezende scheepsteksten,” in: Louis Sicking,Licht op het oudste scheepsmodel: Interdisciplinair onderzoek naar een raadselachtig museumstuk, Zwolle: WBooks, 2017, 80-81 (Jaarboek 2017 Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum) 
 
“Waar is de uitgang? Vrijheid van godsdienst, het recht op uittreding, geloofsafval en het apostasieverbod in joodse, christelijke en islamitische geloofsgemeenschappen,” in:NTKR: Tijdschrift voor Recht en Religie, 2017-2, 105-122 
 
“Stabiel leiderschap in tijden van transitie en turbulentie,” in:Tussenruimte: Religieus leiderschap in het publieke domein2017/2, 45-49 
 
“Flexibility or Fixed Idea: The Dort Church Order of 1619 as a Cultural Import,” in: Henk Aay, Janny Venema and Dennis Voskuil (eds.), Sharing Pasts: Dutch Americans Through Four Centuries, Holland MI: Van Raalte Press, 2017, 51-72 
 

2016

“Transparante overhead, transparante geloofsgemeenschap;” https://platformoverheid.nl/artikel/transparante-overheid-of-transparante-geloofsgemeenschap, 10 augustus 2016

“Kerkrecht moet ‘dienstrecht’ zijn, net zoals Jezus kwam om te dienen,” in: Friesch Dagblad 8 juli 2016, 8.

Bookreview Leo J. Koffeman, In Order to Serve: An Ecumenical Introduction to Church Polity, Zürich/Münster: LIT Verlag, 2014 (Church Polity and Ecumenism Global Perspectives 1, ed. by Leo J. Koffeman, AllanJ.Janssen and Johannes Smit), ISBN 978-3-643-90318-1, 274 pages, in: NTKR: Tijdschrift voor Recht en Religie (2016) n°. 1, 43-48

Verslag interview: “Zijlstra plaatst religie in slecht daglicht: Voorstel minister Halbe Zijlstra om vrijheid kerkgenootschappen te beknotten nav salafistische stromingen binnen de Islam,” in: Katholiek Nieuwsblad, 26 februari 2016, n°. 8, 7

(met Dico Baars), “Terugblik symposium bekeringsverhalen asielzoekers,” op http://centre-religion-law.org/nl/actueel/29-terugblik-symposium-bekeringsverhalen-asielzoekers

2015

Book Review, Arjan Plaisier and Leo Koffeman (eds.), The Protestant Church in the Netherlands: Church Unity in the 21st Century. Stories and Reflections, Zurich/Munster: LIT Verlag, 2014 (Church Polity and Ecumenism: Global Perspectives), in: Nederlands Tijdschrift voor Kerk en Recht 9 (2015), 67-72

“No Funeral Sermons: Dutch or Calvinistic Prohibition?,” in: Tarald Rasmussen and Jon Øygarden Flæten (eds.), Preparation for Death, Remembering the Dead, Gottingen/Bristol USA: Vandenhoeck & Ruprecht 2015, (Refo500 Academic Studies, Herman J. Selderhuis (ed.), vol. 22), 361-77

Book Review, Going Dutch in the Modern Era: Abraham Kuyper’s Struggle for a Free Church in the Netherlands, written by John Halsey Wood Jr., in: Ecclesiology, vol. 11 (2015), no. 3, 406-409

“De kerk heeft behoefte aan regionale vormen van bestuur,” in: Christelijk Weekblad: Nieuws- en opinieblad voor gelovig Nederland, vrijdag 1 mei 2015, 4-5

“Classes in PKN afschaffen misschien noodzakelijk, maar niet verstandig,” in: Friesch Dagblad: Christelijk Dagblad, woensdag 22 april 2015, no°. 94, 108e jrg., 10 (zelfde artikel als hierboven genoemd in het Christelijk Weekblad)

“Baptism, Marriage and Funeral: Reformed Exclusivity or Religious Intolerance?,” in: Herman J. Selderhuis and J. Marius J. Lange van Ravenswaay (eds.), Reformed Majorities in Early Modern Europe, Göttingen/Bristol USA: Vandenhoeck & Ruprecht, 2015, (Refo500 Academic Studies, Herman J. Selderhuis (ed.), vol. 23), 213-25

2014

“De organisatorische opbouw van een congregationele gemeente,” in: L.C. van Drimmelen en T.J. van der Ploeg (ed.), Geloofsgemeenschappen en Recht, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2014, 113-132

“Het lichaam van de minderjarige: Rechtsbescherming van minderjarige getroffenen van seksueel misbruik in de Protestantse Kerk in Nederland,” in: Nederlands Tijdschrift Kerk en Recht 8 (2014), 6-29

“The Nature of the Classical Assembly in Changing Dutch Contexts: Continuity and Discontinuity in Reformed Church Polity,” in: Leo J. Koffeman and Johannes Smit (ed.), Protestant Church Polity in Changing Contexts II, Case Studies. Proceedings of the International Conference, Utrecht, The Netherlands, 7-10 November 2011, Zürich/Berlin: LIT-Verlag, 2014 (Church Polity and Ecumenism Global Perspectives 3), 85-98

“Christ as Master Builder…me as a Tool,”: Albertus C. Van Raalte and the Ecclesiastical Organization,” in: Jacob E. Nyenhuis/George Harinck (ed.), The Enduring Legacy of Albertus C. Van Raalte as Leader and Liaison, Holland MI/Grand Rapids MI/Cambridge UK: Van Raalte Press/Wm. B. Eerdmans, 2014, (The Historical Series of the Reformed Church in America 81 in cooperation with the Van Raalte Institute), 241-260

2013

“Non-Geographic Classes? Reformed Geography,” in: Journal of Reformed Theology 7.1 (2013), 51-68

2012

(met Eddy van de Borght), “De toekomst van religieus leiderchap,” In de waagschaal: Tijdschrift voor Theologie, Cultuur en Politiek 11 (2012), 4-7

“Rudolphus van Varick (1645-1694): Mild, Mobile and Mistreated Pastor,” in: Leon van den Broeke, Hans Krabbendam and Dirk Mouw (ed.), Transatlantic Pieties: Dutch Clergy in Colonial America, Holland MI/Grand Rapids MI/Cambridge UK: Van Raalte Press/Wm. B. Eerdmans (2012) (The Historical Series of the Reformed Church in America 76), 173-95.

(met Hans Krabbendam/Dirk Mouw) ed., Transatlantic Pieties: Dutch Clergy in Colonial America, Holland MI/Grand Rapids MI/Cambridge UK: Van Raalte Press/Wm. B. Eerdmans (2012) (The Historical Series of the Reformed Church in America 76), 341 pages.

Interview “Sleutelwoord bij tucht is herstel: kom erbij” Nederlands Dagblad 21 maart 2012; interview over kerkelijke tucht vanwege serie 450 jaar Heidelberger Catechismus, specifiek zondag 31. url: http://www.nd.nl/artikelen/2013/maart/20/sleutelwoord-bij-tucht-is-herstel-kom-erbij

“Albertus C. van Raalte: Leider in twee werelden 1,” Protestants Nederland 11 (2012), 253-255.

2011

“Denk na over pr kerkelijke gemeente,” Reformatorisch Dagblad10 december 2011; interview vanwege serie Kerkelijke Archieven url: http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/pr_beleid_moet_
speerpunt_van_kerkelijke_gemeenten_zijn_1

“Living Law: Karl Barth, Bram van de Beek and the 2004 Protestant Church Order,” E. Van der Borght and P. van Geest, Strangers and Pilgrims on Earth: Essays in Honour of Abraham van de Beek (SRT 22). Brill: Leiden-Boston, 2011, 635-50

“Bishop-in-presbytery: De classicale bisschop,”: Nederlands Tijdschrift Kerk en Recht 5 (2011), 140-162

“’Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven’: De registratie van kerkgenootschappen en de Handelregisterwet van 2007,” Nederlands Tijdschrift Kerk en Recht 5 (2011), 103-123

“Pope of the Classis”?: The Leadership of  Albertus C. Van Raalte in Dutch and American Classis, (Holland MI: Van Raalte Press, 2011). xxix+114 pages

Netwerken van Paulus & co.: Nieuwtestamentische netwerken, (Sint Pancras: Leon van den Broeke, 2011), 164 pages.

Boekbespreking Leo J. Koffeman, Het goed recht van de kerk: Een theologische inleiding op het kerkrecht, (Kampen: Kok, 2009) op http://www.handelingen.nl (2010).

2010

Allan J. Janssen and Leon van den Broeke (eds.), A Collegial Bishop: Classis and Presbytery at Issue, (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 2010) (The Historical Series in the Reformed Church in America 66). xiv+160 pages

“The History of the Classis,” A Collegial Bishop: Classis and Presbytery at Issue, (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 2010) (The Historical Series in the Reformed Church in America 66), 9-46

“The Protestant Classis: Between Episkopè and Koinonia,” A Collegial Bishop: Classis and Presbytery at Issue, (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 2010) (The Historical Series in the Reformed Church in America 66), 75-91

2009

Classis in crisis: Om de classicale toekomst, (Zoetermeer: Boekencentrum, 2009), 186 pagina’s

“’De oude Paulus heeft een jonge Timoteüs nodig’: Rechten en voorrechten in en van de gereformeerde kerk te New York 1697-1699,” in: Historisch Tijdschrift Groniek 183 (2009), 117-130

2008

“Balans zoeken tussen gemeenschap en opzicht,” in: Centraal Weekblad: Voor mens, kerk en samenlevingn°. 23, 6 juni 2008, 56e jrg., 13Interview Nederland Dagblad 4 juni 2008 vanwege symposium De registratie van kerkgenootschappen,
url: http://www.nd.nl/artikelen/2008/juni/03/kerken-moeten-zich-bij-wet-registreren

Interview Groot Nieuws Radio 10 april 2008 vanwege publicatie boek Geïnspireerd leiderschap: Weekboek, (Heerenveen: Protestantse Pers, 2008)

Interview Provinciale Zeeuwse Courant 22 maart 2008 vanwege publicatie boek Geïnspireerd leiderschap: Weekboek, (Heerenveen: Protestantse Pers, 2008)

Geïnspireerd leiderschap: Weekboek, (Heerenveen: Protestantse Pers, 2008), 119 pages.

Interview Nederlands Dagblad 19 maart 2008 vanwege internationaal symposium Classis and Presbytery: Problem or Possibility in de Verenigde Staten van Amerika;
url: http://www.nd.nl/artikelen/2008/maart/19/de-classis-niet-populair-wel-nodig

2005

Interview Reformatorisch Dagblad 19 mei 2005 vanwege publicatie dissertatie Een geschiedenis van de classis: Classicale typen tussen idee en werkelijkheid 1571-2004,diss. VU Amsterdam, (Kampen: Kok, 2005), 597 pages

“Met veel gebrek en struikeling. Ds. E. Diemer en de Christelijk Gereformeerde Gemeente te Meliskerke 1871-1873,” De Wete gedaan aan de leden van de Heemkundige Kring Walcheren 34e jrg. (2005) 1, 30-39.

2001

Recensie in Nederlands Theologisch Tijdschrift 2001, 166-167 van de dissertatie H. Oostenbrink-Evers, Beginselen en achtergrond van de kerkorde van 1951 van de Nederlandse Hervormde Kerk: Een kerkrechtelijk onderzoek naar de structuur van de Nederlandse Hervormde Kerk, zoals die werd ontworpen door de Commissie voor beginselen van Kerkorde (1942-1944) en de Commissie voor de Kerkorde (1945-1947), Zoetermeer, Boekencentrum, 2000; 317 pp.

Interests

Functions
Senior Lecturer Church Polity Theologische Universiteit Kampen
Assistant Professor Religion, Law and Society/Church Polity at the Faculty of Theology Vrije Universiteit Amsterdam
Chair Centre for Religion and Law, Vrije Universiteit Amsterdam
Co-chief editor NTKR: Tijdschrift voor Recht en Religie
Member International Advisory Board Journal of Law and Religion
Member of the European Panel of Experts Christian Law
Member of ICLARS (International Consortium Law and Religious Studies) Milaan
member of the Supervisory Board of Agimus (Health Care) Groningen
member of the Association for the Advancement of Dutch-American Studies (AADAS)
co-editor book series LIT-Verlag: Church Polity and Ecumenism: Global Perspectives
secretaris NOSTER-Themagroep Religious Leadership in a Postmodern Christendom Context

Links
http://www.godgeleerdheid.vu.nl/nl/over-de-faculteit/medewerkers/wetenschappelijk-personeel-a-f/broeke.aspx

Areas of Interest
Church Polity
Religion, Law and Society
Public Theology
Ecclesiology
Practical Theology
Law
Church History
Business and Management Studies, and Leadership
Research Programma
Centre for Church and Mission in the West (CCMW)

CV
Work experience
2016-…

senior lecturer Church Polity Theologische Universiteit Kampen (0,2fte)

2013-…

assistant professor Religion, Law and Society/Church Polity Faculteit der Godgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam (0,6fte)

2013-2014

pastor Protestantse Gemeente te Sint Pancras (0,4fte)

2011-2013

guest lecturer Comparative Canon Law, Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht, Katholieke Universiteit Leuven, België

2009-2014

assistant professor Religion, Law and Society/Church Polity Faculteit Godgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam VU (0,2fte)

2007-2009

assistant professor Church Polity, Faculteit der Godgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam VU (0,01fte)

2009-2014

pastor Gereformeerde Kerk van Sint Pancras/Hervormde Gemeente te Sint Pancras

->Protestantse Gemeente 2011 (0,8fte)

1999-2009

pastor Gereformeerde Kerk van Meliskerke/Hervormde Gemeente te Biggekerke/Meliskerke (1,0fte)

-> Protestantse Gemeente 2005

1993-1999

pastor Gereformeerde Kerk van Bakkeveen (1,0fte)

Education
2005

Promotie Faculteit Godgeleerdheid VU

1987-1993

Theologie, Faculteit Godgeleerdheid VU (Church Polity, Law, Ecclesiology, Congregational Studies)

1984-1987

HEAO (University for Applied Science), Economics and Law (o.a. Consitutional Law, Civil Law, Penal Law, Taks Law, Management Studies, Organization Psychology)

Honours
2013

Holder of the John Lewis Memorial Lectureship Centre for Law and Religion, Cardiff Law School, Wales

2012

Distinguished Academic Associate Centre Law and Religion, Cardiff Law School, Wales

2009

Netherland America Foundation Visiting Research Fellow Van Raalte Institute,Holland MI, USA

2007

Albert A. Smith Visiting Research Fellow Reformed Church Center, New Brunswick Theological Seminary, New Brunswick NJ, USA

2001

Promotiebeurs Haak-Bastiaanse-Kunemannstichting