van Bekkum Dr., K. (Koert)

Function:
Universitair docent Oude Testament
E-mail:
kvanbekkum@tukampen.nl
View this profile in our research portal »

Research Programme
Biblical Exegesis and Systematic Theology (BEST)

Project: Concepts of the promised land

CV
2012-present

Assistant Professor of Old Testament – Theological University, Kampen

2011-2012

Postdoc-Fellow Old Testament – Theological University, Kampen (0,2 fte)

2010

PhD – Theological University, Kampen (cum laude). Thesis: From Conquest to Coexistence. Ideology and Antiquarian Intent in the Historiography of Israel’s Settlement in Canaan (supervisors: prof. Gert Kwakkel and prof. Ed Noort, RU Groningen; co-supervisor Gerrit van der Kooij, Universiteit Leiden)

2002-2012

Assistant Editor-in-Chief, Nederlands Dagblad

2000

Visiting PhD-Student – Archaeological Institute, Hebrew University Jerusalem

1998, 2000

Member Megiddo Expedition

1998-2002

PhD-Student Old Testament Studies, Theological University Kampen

1989-1997

Theological University, Kampen (main subject: Old Testament; subsidiary subjects: Aramaic and Systematic Theology; additional subsidiary subjects: Archaeology of Palestine [Groningen University] and Akkadian [Leiden University])

1983-1989

VWO Gomarus College, Groningen (gymnasium)

1982-1983

Gereformeerde Mavo, Assen

Publications

Books

 From Conquest to Coexistence. Ideology and Antiquarian Intent in the Historiography of Israel’s Settlement in Canaan (Culture and History of the Ancient Near East, 45; Brill: Leiden – Boston 2011)

 From Conquest to Coexistence. Ideology and Antiquarian Intent in the Historiography of Israel’s Settlement in Canaan (original PhD-thesis, Theological University Kampen 2010)

Articles and Contributions to Books

‘“For the Word of YHWH Will Certainly Come True” (2 Kgs 13:32). Some Remarks on Reformed Hermeneutics of Biblical Historical Narrative’, in: Gerald H. Visscher, Mees te Velde (eds.), Correctly Handling the Word of Truth: Reformed Hermeneutics Today (Wipf and Stock: Eugene, OR 2014 [forthcoming].

‘“Zijn woede duurt een oogwenk, zijn liefde een leven lang” (Ps. 30:6). Over de ‘straffende’ God van het Oude Testament’, Theologia Reformata 57 (2014) [forthcoming]

‘“The Situation Is More Complicated”. Archaeology and Text in the Historical Reconstruction of the Iron Age IIA Southern Levant’, in: Eveline van der Steen, Noor Mulder-Hymans, Jeannette Boertien (eds.), Exploring the Narrative. Jerusalem and Jordan in the Bronze and Iron Ages: Papers in Honour of Margreet Steiner (Library of Hebrew Bible / Old Testament Studies, 583; Bloomsbury T&T Clark: London, New York 2014), 215-244

‘Schrijven, schrijvers en auteurs in de oudheid’, in: Van Bekkum, Van Houwelingen, Peels (red.), Nieuwe en oude dingen, 111-128

‘“Dit is het land”. De boodschap van bijbelse aardrijkskunde’, in: Van Bekkum, Van Houwelingen, Peels (red.), Nieuwe en oude dingen, 177-196

(met Van Houwelingen en Peels) ‘Gereformeerde bijbelwetenschap en bijbelse hermeneutiek’, in: Van Bekkum, Van Houwelingen, Peels (red.), Nieuwe en oude dingen, 243-255

‘Remembering and Claiming Ramesside Canaan. Historical-topographical Problems and the Ideology of Geography in Joshua 13:1-7’, in: Ed Noort (ed.), The Book of Joshua and the Land of Israel (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensum, 250; Peeters, Leuven 2012), 347-360

‘Coexistence as Guilt. Iron I Memories in Judges 1’, in: Gershon Galil et al. (ed.), The Ancient Near East in the 12th-10th Centuries BCE: Culture and History (Alter Orient und Altes Testament, 392; Ugarit Verlag, Münster 2012), 525-548

‘Jozua. Beloofd land als gave en opgave’, in: De profeten. Geroepen tot getuigen (Vragen naar het Woord, 2; Gouds Leerhuis, Gouda 2012), 8-27

‘Op de tweesprong van kerk en wereld. Klaas Schilder en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) anno 2012’, in: Marius van Rijswijk e.a. (red), Wie is die man? Klaas Schilder in de eenentwintigste eeuw (Ad Chartasreeks, 22; Vuurbaak, Barneveld 2012), 17-34

‘He Became Humble’, Lux Mundi 31.1 (2012), 24-27

(with G. Kwakkel), ‘Een veilige leefwereld voor de mens in dienst van God. Overwegingen bij alternatieve lezingen van het begin van Genesis’, Theologia Reformata 53 (2010), 318-335

5 lemmata in: Bijbelse Encyclopedie (Kok, Kampen 201014): ‘Herodium’ (331); ‘Jakobus, Ossuarium van’ (375); ‘Kafarnaüm’ (426); ‘Kajafas, Ossuarium van’ (427); ‘Qumran, Handschriften van Qumran’ (609-610)

‘God is al nederig’, in: Martine van Veelen, Cees Dekker (red.), Hete hangijzers. Antwoorden op 17 kritische vragen aan het christelijk geloof (Buijten en Schipperheijn, Amsterdam 2009), 293-308

‘Sprekende slang’, in: George Harinck, Herman Paul, Bart Wallet (red.), Het gereformeerde geheugen. Protestantse herinneringsculturen in Nederland, 1850-2000 (Bert Bakker, Amsterdam 2009), 585-594

‘CDA moet voortouw nemen in debat over morele herbronning’, in: Marcel ten Hooven, Frank Ankersmit (red.), Benauwd in het midden. Zomernummer Christen Democratische Verkenningen 2008 (Boom, Amsterdam 2008), 163-176

‘De belofte van het land vervuld. Goddelijk en menselijk handelen in Jozua 9-12’, Schrift 38/4 (2006), 116-119

13 lemmata in: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kok, Kampen 2005): ‘Assen, synode van’ (110); ‘Martinus Adrianus Beek’ (156-157); ‘Cullmann, Oscar’ (391-392); ‘Gereformeerd Theologisch Tijdschrift’ (636); ‘Lightfoot, Joseph Barber’ (1113-1114); ‘Nederlands Dagblad’ (1257-1258); ‘Neocalvinisme’ (1283-1284); ‘Ridderbos, Herman Nicolaas’ (1541-1542); ‘Ridderbos, Jan’ (1542); ‘Ruler, Arnold Albert van’ (1571-1572); ‘Sizoo, Alexander’ (1643-1644); ‘Vriezen, Theodorus Christiaan’ (1832); ‘Woude, Adam Simon van der’ (1891-1892).

‘“Het begin van een eigen weg”. Geschiedenis en antithese in het werk van Benne Holwerda’, in: G. Harinck (red.), Leven en werk van prof. Benne Holwerda (Ad Chartasreeks, 10; De Vuurbaak, Barneveld 2005), 177-216

‘Benne Holwerda als pastor van het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog’, in: Harinck (red.), Leven en werk van prof. Benne Holwerda, 69-74

‘Het Oude Testament als historisch document. Een verkenning van de omslag in de visie op de oudtestamentische geschiedschrijving’, Theologia Reformata 46 (2003), 328-355

‘“Naar de klaarblijkelijke bedoeling zintuiglijk waarneembaar”. De kwestie-Geelkerken in theologiehistorisch perspectief’, in: George Harinck (red.), De kwestie-Geelkerken – Een terugblik na 75 jaar (Ad Chartasreeks, 5; De Vuurbaak, Barneveld 2001), 87-108

‘Verhaal aller verhalen. Narrativiteit en bijbelse geschiedschrijving’, Beweging 65.4 (2001), 20-25

‘De historiografie van de vestiging van Israël in Kanaän aan de hand van Richteren 1:1-2:5’, Nederlands Theologisch Tijdschrift 54 (2000), 295-309

‘De gereformeerde theologie van Klaas Schilder’, Radix 23 (1997), 123-166

‘Filosofische hermeneutiek en gereformeerde theologie’, in: Koert van Bekkum, G. van den Brink e.a., Filosofie en theologie. Een gesprek tussen christen-filosofen en theologen (Buijten en Schipperheijn, Amsterdam 1997), 69-81

‘Theologie en filosofie: afstand en verbroedering’, De Reformatie 71 (1995-1996), 792-795

‘Bibliografie prof. drs. H.M. Ohmann’, in: R. ter Beek e.a. (red), Een sprekend begin: opstellen aangeboden aan prof. drs. H.M. Ohmann (Van den Berg: Kampen 1995), 221-226

Editor of Books

Koert van Bekkum, Rob van Houwelingen en Eric Peels (red.), Nieuwe en oude dingen. Schatgraven in de Schrift (Apeldoornse Studies, 62; TU-Bezinningsreeks, 13; Vuurbaak: Barneveld 2013)

Koert van Bekkum, Rien Rouw (red.), Geloven in zekerheid? Gereformeerd geloven in een postmoderne tijd (TU-Bezinningsreeks 1; De Vuurbaak: Barneveld 2000)

Koert van Bekkum, G. van den Brink e.a., Filosofie en theologie. Een gesprek tussen christen-filosofen en theologen (Buijten en Schipperheijn, Amsterdam 1997)

H.M. Ohmann, Een levendige voorstelling: verzamelde opstellen (Van den Berg: Kampen 1995)

Papers (academic)

‘“For the Word of YHWH Will Certainly Come True” (2 Kgs 13:32). Some Remarks on Reformed Hermeneutics of Biblical Historical Narrative’, CRTS Conference – Correctly Handling the Word of Truth: Reformed Hermeneutics Today, Hamilton, ON, Canada, 18 January 2014 (video, from 25:49)

‘Salomo’s Occupy. Onderhuids protest tegen economische uitbuiting in 1 Koningen 4:7-19’, Oudtestamentisch Werkgezelschap in Nederland en België, 24 October 2013

‘HEER van het water. Anti-kanaänitische polemiek in beschrijvingen van water (Hab. 3)’, Leviatanconferentie onderzoeksgroep Biblical Exegesis and Systematic Theology, 12 April 2013

‘Biblical Narrative and the History of the Iron Age Southern Levant. Why Things Are Always More Complicated’, Leuven Old Testament Study Group, 14 March 2013

‘The Ancient Near East. A View from Late Nineteenth Century Kampen’, Archaeology Session – SBL/EABS Conference, Amsterdam, 24 July 2012

‘Use and Ideological Impact of Numbers 34:1-12’, ASK Conference, Sárospatak, Hungary, 31 May 2012

‘Historical-Topographical Problems and the Ideology of Topography’, Paper at the Colloquium Biblicum Leuven, 26-28 July 2010

‘Politieke eenheden in het Cisjordaanse bergland in IJzer I en IJzer IIa – een socio-archeologisch perspectief’, Oudtestamentisch Werkgezelschap 21 January 2010

‘Modern Society, Ideology, and the Future of Middle Eastern Archaeology’. Response to Neil Asher Silberman, ‘Broken Pieces of the Past. The Power and Politics of Archaeology in the Modern Middle East’, Werkgezelschap Archeologie van Palestina, Utrecht 15 May 2003

‘Tekstuele beelden in de archeologische interpretatie van de periode van Laat-Brons en Vroeg IJzer in de zuidelijke Levant’, Werkgezelschap Archeologie van Palestina, Leiden, 17 January 2003

‘Het overgebleven land. Over de strekking en achtergrond van Jozua 13:1-7’, Oudtestamentisch Werkgezelschap in Nederland en België (section Hexateuch), 24 January 2001

Papers and lectures (general public – since 2010)

 ‘Conquest and Sola Scriptura. A Response to Ecclesiastical and Ecumenical Critique of From Conquest to Coexistence’, 20 March 2014, deputies BBK of the Reformed Churches (liberated)

‘Intocht en sola scriptura. Een reactie op de kerkelijke en oecumenische kritiek op From Conquest to Coexistence’, 20 maart 2014, n.a.v. contact met deputaten BBK (GKv)

‘Toekomst voor de christelijke politiek’, Andries Radio Symposium, 26 September 2013 (video)

‘Het gelijk van Van Gelderen en “de wet van Noordtzij”. Over het belang van het biografisch genre voor de theologie’, HDC-symposium at the presentation of the biography of J.G. Geelkerken by Maarten J. Aalders, Vrije Universiteit, Amsterdam, 22 May 2013

‘Het leven is stukwerk. Reactie op Gerard Dekkers Doorgaande revolutie’, ADC-congres, 1 maart 2013

‘Hartelijke vreugde in God’, meditation on Psalm 119, TU Schooldag 2012, 28 September 2012

‘Communicatie en de Bijbel’, PKN Gorcum-Dalen, 9 September 2012

‘Waarom nog aandacht voor de kerk?’ Masterclass met Daniël Gillissen, Symposium Geloof & Media, Nederlands Dagblad/CHE, 15 May 2012

‘Op de tweesprong van kerk en wereld. Klaas Schilder en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) anno 2012’, Schildercongres F.Q.I., Kampen, 23 March 2012

‘Wet en gerechtigheid. Politiek in oud-Israël en in de verstrooiing’, course ‘Bible and Politics’, ChristenUnie/AKZ+, Amersfoort 31 January 2012; Assen, 15 November 2012

‘Zorgeloosheid’, lezing voor dies Petrus Plancius, Amsterdam, 24 November 2011

‘Oude dame in de marge’, jubileum Historisch Documentatiecentrum VU, 18 November 2011

‘“Kies dan nu wie u dienen zult” – Religieuze pluraliteit in de Bijbel en vandaag’, Update theology for Permanente Educatie Predikanten (PEP), 11 November 2011

‘De toekomst van de christelijke politiek en de rol van de ChristenUnie daarin’, fractiedag ChristenUnie, Den Haag, 30 August 2011

‘Leven is gevaarlijker dan je denkt – over geweld in het Oude Testament’, Dispuut Bonifatius, Groningen, 27 mei 2011

‘Israëls intocht in Kanaän – methodische overwegingen bij een vijftiende en dertiende-eeuwse datering’, lezing voor stichting Bijbel, Geschiedenis en Archeologie, 14 May 2010

‘Bijbelse geschiedschrijving – getuigenis van Hem die geschiedenis schrijft’, Studiedag ‘De kracht van de Schrift’, TU Kampen, 5 February 2010; Schooldag TU Kampen, 24 September 2010; Promovendiberaad Gereformeerde Bond, 11 October 2010; Cederring, Zuidhorn, 2 November 2010; Toerustingsavond ambtsdragers classis GKV Ommen en Hardenberg, 18 November 2010; Course AKZ+, 25 November 2010; Studiedag docenten Wartburg, Dordrecht, 17 February 2012

Editor of Bavinck-Lectures and other publications at the Nederlands Dagblad (Barneveld 2004-2011)

Koert van Bekkum, Wouter Beekers (red.), Christelijke charitas in een seculiere verzorgingsstaat (2011)

Koert van Bekkum, Michael Mulder (red.), Hoe leest u ‘Israël’? (2010)

Koert van Bekkum, George Harinck (red.), Botsen over het begin (2010)

Koert van Bekkum, George Harinck (red.), Kerkelijk Nederland van de kaart(2007)

Koert van Bekkum, George Harinck (red.), Worsteling om de Nederlandse identiteit (2007)

Koert van Bekkum, George Harinck (red.), 125 Vrije Universiteit (2006)

Koert van Bekkum, George Harinck (red.), Religie en democratie (2006)

Koert van Bekkum (red.) Toekomst voor de gereformeerde traditie (2004)

Koert van Bekkum, Wim Houtman, Reina Wiskerke e.a., Gods Woord in mensentaal. Denken over het gezag van de Bijbel (2003)

Final Editor of Series ‘Klassiek licht’ (with Herman Selderhuis; Nederlands Dagblad: Barneveld 2008-2012)

Thomas a Kempis, De navolging van Christus (1441); ingeleid door Arie de Reuver (2008)

Joannes Anastasius Veluanus, Wegwijzer voor gewone gelovigen (1554);vertaald en ingeleid door William den Boer (2012)

Jean Taffin, De kenmerken van Gods kinderen (1592); vertaald en ingeleid door Christa Boerke (2012)

Willem Teellinck, Het geestelijk sieraad van Christus’ bruiloftskinderen (1620); bewerkt en ingeleid door Herman Postema (2009)

Theodorus a Brakel, Trappen van geestelijk leven (1670); ingeleid door W.J. op ’t Hof (2011)

Isaäc da Costa, Bezwaren tegen de geest der eeuw (1823); Hoogst belangrijke briefwisseling met dr. H.F. Kohlbrugge over de heiligmaking (1880); bewerkt en ingeleid door O.W. Dubois (2011)

Hermann Friedrich Kohlbrugge, Ellende en verlossing (1834-1896); bewerkt en ingeleid door Leunus Jacob Geluk (2011)

G. Groen van Prinsterer, Ongeloof en Revolutie (1847); bewerkt en ingeleid door Arie en Roel Kuiper (2009; 20112)

J.H. Gunning Jr., Het Kruis des Verlossers (1861); De Prediking van de Toekomst des Heren (1888); ingeleid door Albert de Lange en Leo Mietus (2008)

A. Kuyper, Het Calvinisme (1899); ingeleid door George Harinck (2008)

H. Bavinck, Gereformeerde katholiciteit (1888-1918); ingeleid door Kees van der Kooi (2008)

O. Noordmans, Herschepping (1934); ingeleid door Henri W. de Knijff (2009)

K. Schilder, Wat is de hemel? (1935); ingeleid door Barend Kamphuis (2009)

J.G. Woelderink, Gevaren van de doperse geestesstroming (1941); bewerkt en ingeleid door Hans Maris (2009)

A.A. van Ruler, Van schepping tot Koninkrijk (1947-1970); bewerkt en ingeleid door Gijsbert van den Brink en Dirk van Keulen (2008)

Reviews

‘Geïnspireerde politiek voor een nieuwe samenleving’, Christendemocratische Verkenningen 33.3 (2013), 185-189 (review of James D. Bratt, Abraham Kuyper. Modern Calvinist. Christian Democrat, Eerdmans, Grand Rapids, MI 2013)

Maarten J. Aalders, Heeft de slang gesproken? Het strijdbare leven van dr. J.G. Geelkerken (1879-1960) (Bert Bakker: Amsterdam 2013), Theologia Reformata 56 (2013), 284-285

E. Ballhorn, Israel am Jordan. Narrative Topographie im Buch Josua (Bonner Biblische Beiträge, 162; V&R Unipress: Göttingen; Bonn University Press: Bonn 2011), Theologia Reformata 56 (2013), 281-282

A. Versluis, Geen verbond, geen genade. Analyse en evaluatie van het gebod de Kanaänieten uit te roeien, Boekencentrum: Zoetermeer 2012,Soteria 30 (2013), 47-48

‘De uitvinding van het Hebreeuws’ (review of Seth L. Sanders, The Invention of Hebrew, Chicago, IL 2009), Nederlands Dagblad, 30 december 2010

‘Bijbelgeleerde in een traditie’, Nederlands Dagblad, 2 oktober 2009 (review of Jan Bouma e.a. [red.], Verrassend vertrouwd. Een halve eeuw verkondiging en theologie van Henk de Jong, Franeker 2009)

‘Bijbelschrijvers als wetenschappers’ (review of Karel van der Toorn, Scribal Culture and the Making of the Hebrew Bible, Cambridge, MA 2007),Nederlands Dagblad, 28 december 2007

‘Van de berg Sion tot de Messias Jezus’, Nederlands Dagblad, 13 februari 2004 (review of J. Dekker, De rotsvaste fundering van Sion. Een exegetisch onderzoek naar het Sionswoord van Jesaja 28,16, Zoetermeer 2004)

‘Heimwee naar de Schrift’, Nederlands Dagblad 5 september 2003 (review of J. Fokkelman, W. Weren (red.), De bijbel literair, Zoetermeer, Kapellen 2003)

‘De (on)zekerheid van een modern, heetgebakerd volkje’, Nederlands Dagblad, 23 mei 2003 (review of D. van Keulen, Bijbel en dogmatiek. Schriftbeschouwing en Schriftgebruik in het dogmatisch werk van A. Kuyper, H. Bavinck en G.C. Berkouwer, Kampen 2003)

‘Kronieken, boek van hoop en verzoening’, Nederlands Dagblad, 29 april 2003 (recensie van P.B. Dirksen, 1 Kronieken [COT], Kok: Kampen 2003)

‘Aan de overkant van de Jordaan’, Nederlands Dagblad, 24 januari 2003 (review of E.J. van der Steen, Tribes and Territories in Transition. The Central East Jordan Valley and Surrounding Regions in the Late Bronze and Early Iron Ages: a Study of the Sources, Leiden 2002)

‘Bijbeluitleg voor professionals’, Nederlands Dagblad, 24 mei 2002 (review of E. Talstra, Oude en nieuwe lezers. Een inleiding in de methoden van uitleg van het Oude Testament [Ontwerpen, 2], Kampen 2002)

‘Geloof in potten en pannen. De politieke agenda van hedendaagse archeologen’, Nederlands Dagblad 2 februari 2002 (review of W.G. Dever,What Did the Biblical Writers Know & When Did They Know It? What Archaeology Can Tell Us about the Reality of Ancient Israel, Grand Rapids, MI 2001; I. Finkelstein, N.A. Silberman, The Bible Unearthed. Archaeology’s New Vision of Ancient Israel and the Origin of Its Sacred Texts, New York, NY 2001)

‘De kracht van gelovige geleerdheid’, Nederlands Dagblad 16 november 2001 (review of Th.C. Vriezen, A.S. van der Woude, Oudisraëlitische en vroegjoodse literatuur [Ontwerpen, 1], Kampen 2001)

‘Koning David: bendeleider, moordenaar of messias’, Nederlands Dagblad 2 november 2001 (review of B. Halpern, David’s Secret Demons. Messiah, Murderer, Traitor, King, Grand Rapids, MI 2001)

Interviews

‘Interviews met christenacademici – Koert van Bekkum’, Radix 32 (2006)

‘Niet alles in Jozua echt zo gebeurd’, Nederlands Dagblad, 12 maart 2010 (Wilfred van der Poll)

‘Eerlijk lezen Bijbel niet strijdig met gezag’, Reformatorisch Dagblad, 16 maart 2010 (Klaas van der Zwaag)

‘Archeologie ondersteunt bijbelboek’, Trouw, 7 april 2010 (Eildert Mulder)

‘Bijbelboeken zijn niet helemaal verzonnen’, NRC Handelsblad, 26 maart 2011 (Herman Amelink)

‘Alle minder leuke dingen zijn voor mijn nieuwe collega – drempelinterview met dr. Koert van Bekkum en prof. dr. Gert Kwakkel’, TU Magazine 2.2 (2012), 9-10

Interests

My research mainly explores the historical and theological meaning of Biblical historic stories, with the help of synchronous, diachronic and contextual analysis. I hope to, in the coming years, conclude a research programme which focusses on different conceptions of the ‘Promised Land’, as they developed in parts of Scripture such as Numbers 34, Joshua, Judges 1, 1 Kings 4, and Ezekiel 47.