Fondsen en legaten

Benieuwd naar wat u voor de TU Kampen en gereformeerde theologie kunt betekenen?

Wilt u een persoonlijk gesprek over de mogelijkheden om gereformeerd theologisch onderwijs, onderzoek en kennisuitwisseling te bevorderen? Neem geheel vrijblijvend contact op met het college van bestuur: drs. Jan de Jong MCM CMC, jdejong@tukampen.nl, tel. 06-22994647 of met de rector prof. dr. Roel Kuiper.

Uw gift is nodig voor:

  • de opleiding van nieuwe predikanten
  • relevant theologisch onderzoek en interessante publicaties
  • kennisuitwisseling met kerk en maatschappij
  • 50% van de financiering van de TU

Giften, legaten en lijfrenteschenkingen komen terecht in het Universiteitsontwikkelingsfonds (UOF). Daaruit worden belangrijke extra projecten gefinancierd.

Legaten

Dankzij uw gift of legaat krijgen jonge wetenschappers de kans om onderzoek te doen. 

Geef uw bijdrage een speciale bestemming en kies uit een van de volgende voorbeelden:

Maakt Jezus werkelijk scheiding?

Ik ben Gijsbert van Appeldoorn. Mijn promotieonderzoek , begeleid door prof. Rob van Houwelingen, probeert de betekenis van de tegenstellingen uit het Johannes- evangelie te achterhalen. Wat bedoelt Johannes met de tegenstellingen tussen licht en duisternis, leven en dood, waarheid en leugen? Om deze betekenis te vinden zal een vergelijkend onderzoek met de Dode Zee rollen opgezet worden.

Om dit onderzoek mogelijk te maken, is gedurende drie jaar jaarlijks €10.000 nodig. Dit bedrag hebben wij van een donateur mogen ontvangen.

Het lijden van Christus’ volgelingen

Aan de KU Leuven heb ik, Myriam Klinker-De Klerck, mij al verdiept in de thematiek van het lijden van Christus’ volgelingen (in de brieven van Paulus). Mijn Bijbels-theologisch onderzoek kan nieuw licht werpen op veelbesproken maar lastige kwesties. 

Voor dit  onderzoek was €20.000  nodig. Dat hebben we van een donateur mogen ontvangen.

Roelof Jan Dam, classicus in kerk en verzet

Ik ben Marc Janssens, journalist bij het ND en docent Grieks en Latijn aan de TU. Mijnpromotieonderzoek, begeleid door prof. George Harinck, beoogt een integrale studie naar mijn voorganger in Kampen, dr. R.J. Dam. Naast zijn markante rol in verzet, kerk, onderwijs en wetenschap komt ook zijn visie aan de orde op de vraag hoe we als christenen omgaan met de cultuur waarin we leven. Wat heeft Dams boek Stoa en literatuur in het licht der Schrift vandaag te zeggen?

Voor dit onderzoek is € 50.000 nodig.

Fondsen

Aan de TU zijn diverse fondsen verbonden:

Bankrelatie

ABN-AMRO Kampen, IBAN NL37ABNA0416799000 t.n.v. de Theologische Universiteit

logo anbi

De Theologische Universiteit en genoemde stichtingen hebben een ANBI-status, zodat giften en legaten fiscaal aftrekbaar zijn.